Werkgroepen

De Rijks Innovatie Community verbindt innovatoren binnen de Rijksoverheid op verschillende manieren. Via (netwerk)bijeenkomsten, webinars, kennissessies, maar ook met rijksbrede werkgroepen.

Werkgroepen

Een werkgroep ontstaat uit een behoefte aan interdepartementale kennisdeling op een structurele manier. Deelnemers kunnen binnen een werkgroep op terugkerende momenten kennis en ervaring over een innovatief onderwerp met elkaar delen. 

Nieuwe werkgroep

Initiatief voor de opstart ligt bij leden van de RIC community, besluitvorming vindt plaats in de programmaraad. In de RIC werkgroepen werken leden van de RIC community gericht aan kennisuitwisseling en de opbouw van samenwerken rond bepaalde thema’s/werkgebieden

Voor het opstarten van een nieuwe werkgroep wordt een verzoek met onderbouwing aan de PR voorgelegd ter besluitvorming. Bij iedere werkgroep zal een PR lid aansluiten als sponsor.

Actieve werkgroep

Elke werkgroep heeft een andere  opbouw en een werkgroep werkt op basis van een eigen jaarplan

  • De werkgroep sociale innovatie is door de ‘trekkers’ ervan vorig jaar stopgezet. Dus er is een ‘vacature’ voor iemand die de werkgroep een doorstart zou willen geven, met heldere focus (waarover wij vanuit RIC best mee willen denken).
  • De werkgroep innovatief inkoop heeft zijn opdracht volbracht.

.Er is momenteel nog 1 werkgroep actief;

Zou jij op een structurele manier met collega's van andere departementen van gedachte willen wisselen over een innovatief onderwerp binnen de Rijksoverheid? Neem contact op met de Rijks Innovatie Community voor de mogelijkheden. Kijk op onze contactpagina voor de gegevens.