Werkgroepen

De Rijks Innovatie Community verbindt innovatoren binnen de Rijksoverheid op verschillende manieren. Via (netwerk)bijeenkomsten, webinars, kennissessies, maar ook met rijksbrede werkgroepen.

Een werkgroep ontstaat uit een behoefte aan interdepartementale kennisdeling op een structurele manier. Deelnemers kunnen binnen een werkgroep op terugkerende momenten kennis en ervaring over een innovatief onderwerp met elkaar delen.

Op dit moment bestaan er 3 werkgroepen:

Zou jij op een structurele manier met collega's van andere departementen van gedachte willen wisselen over een innovatief onderwerp binnen de Rijksoverheid? Neem contact op met de Rijks Innovatie Community voor de mogelijkheden. Kijk op onze contactpagina voor de gegevens.