Community

De Rijks Innovatie Community (RIC) is opgericht voor en door rijksmedewerkers. RIC heeft tot doel kennisuitwisseling en samenwerking rond innovatie binnen het Rijk te stimuleren. Alle ministeries en verschillende uitvoeringsorganisaties maken deel uit van RIC.  Lid van RIC, dat is iedereen die binnen het RIC werkt, affiniteit heeft met innovatie en op enig moment bij de community wil aansluiten.

De website is voor iedereen die interesse heeft in innovatie toegankelijk. Daarnaast is er het RIConlne platform dat op 7 april is geopend!

Het RIConline Platform - Innoveren doe je samen!

Op RIConline kunnen mensen die bij het Rijk werken aan technologie en innovatie -zoals beleidsmedewerkers, innovatiedirecteuren of uitvoeringsmedewerkers- in contact komen en het gesprek aangaan met elkaar én met partners bij steden, provincies, waterschappen en kennisinstellingen.

Het is dus een digitaal samenwerkingsplatform voor rijksmedewerkers en de mensen van de (semi) publieke organisaties met wie zij rond innovatieopgaven samenwerken.

Voor wie is RIConline toegankelijk, hoe werkt dat?

De algemene toegang tot RIConline is vastgelegd in een lijst ‘toegestane’ domeinnamen van e-mailadressen. Zoals o.a. ministeries, uitvoeringsorganisaties, adviesraden en zelfstandige bestuursorganen (zbo’s). Domeinlijst ( De domeinlijst wordt wekelijks geüpdatet.)

De komende tijd breiden we deze lijst gaandeweg uit met verschillende samenwerkingspartners van het rijk. Deze personen of organisaties krijgen op verzoek van rijksmedewerkers toegang tot RIConline.

Mensen van buiten de ‘publieke sector’ kunnen zich niet als organisatie direct aanmelden voor RIConline. We hebben het dan over bedrijven, zelfstandigen en politici. Als zij een concreet samenwerkingsverband hebben met een rijksorganisatie laten we mensen van deze organisaties, na een verzoek van een rijksmedewerker, op persoonlijke titel toe.

Homepage RIConline

Aanmelden

Iedereen met een emailadres met een van de domeinnamen in de domeinlijst kan zich met of zonder uitnodiging, vanaf 7 april op RIConline registreren. Het RICteam beheert deze toegang. In de lijst met domeinnamen hebben we alvast een groot aantal rijksoverheidsorganisaties- klaargezet. Gaandeweg breidden we deze lijst uit- organisaties van buiten de rijksoverheid krijgen op uitnodiging van rijk medewerkers toegang. 

Wanneer je bij één organisaties uit de domeinenlijst werkt kun je je hier direct aanmelden. Gebruik hiervoor dus het e-mailadres van je werk.

Heb je nog vragen over RIC of RIConline neem dan contact op via onze mail RIC@rijksoverheid.nl 

Netwerken met je persoonlijk profiel

Bij netwerken draait het om het leggen van nieuwe contacten. 

Binnen RIConline kun je mensen vinden op basis van hun profiel. Met behulp van de profielen kun je in contact komen met innovatoren binnen de Rijksoverheid. Zorg ervoor dat je profiel zo compleet mogelijk is ingevuld. Op die manier ben jij makkelijk vindbaar voor andere innovatoren. Daarnaast kun jij zelf op zoek naar collega's op hetzelfde vakgebied.

RICOnline is een groeiend netwerk. Dagelijks komen er nieuwe profielen bij. 

Je kunt persoonlijke profielen doorzoeken op:

  • Naam
  • Expertise

Hulp nodig?

Lukt registreren niet, wordt je mailadres niet geaccepteerd of heb je suggesties? Neem contact op met het team door een e-mail te sturen naar: RIC@Rijksoverheid.nl.

Webinar 7 april 16.00-17.00 uur

De officiele opening van RIConline vindt plaats in het RIC webinar van 16.00 - 17.00 uur

Met deze webex link kun je er ook bij zijn! 

We bespreken het belang van werken in communities om innovatie verder te brengen. Mét tips voor een snelle start op RIConline. Zo kun je na het webinar meteen aan de slag.

Programma:

  1. Opening en welkomstwoord door Sven Hamelink & Jorrit Rosema, voorzitters RIC
  2. Het belang van werken in communities door Frits Bussemaker, community manager van I-Partnerschap
  3. Officiële opening RIConline
  4. Uitleg over het RIConline platform door René Jansen, CEO Winkwaves

Wil je erbij zijn?  webex link

Vergaderingnummer (toegangscode): 2744 076 9136

Wachtwoord voor vergadering: PCc6geDM2B9