Over ons

De Rijks Innovatie Community (RIC) brengt mensen met interesse in technologie en innovatie binnen de Rijksoverheid samen tot community en stimuleert hun kennisuitwisseling en samenwerking. Zo ontstaan synergie, energie, collectieve denkkracht en collectieve handelingsmogelijkheden.

Dit helpt de overheid om bestaande innovatieve mogelijkheden beter te benutten, adequaat en tijdig te reageren op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, haar dienstverlening te optimaliseren en haar publieke taken beter uit te uitvoeren.

RIC is in 2018 opgericht om de kennis en best practices rondom innovatie te delen binnen de Rijksoverheid. De community begon vanuit twee ministeries. In februari 2021 is besloten dat RIC een rijksbreed gedragen organisatie moet zijn, waarbij alle 12 departementen zijn aangesloten.

RIC Jaarplan 2023

In 2022 is er gewerkt aan een groeiende en bloeiende community, en dat is gelukt. In 2023  gaan we daar natuurlijk mee verder.

RIC heeft grootse ambities en veel energie. En tegelijkertijd een kleine bekostiging en capaciteit. We moeten steeds goed kiezen wat haalbaar en uitvoerbaar is.

Het jaarplan geeft weer welke keuzes voor 2023 zijn gemaakt. We zetten in op continuering van de waardevolle dingen die we al deden.

 • de strategiebepaling en kennisuitwisseling in de programmaraad;
 • de samenwerking in RIC werkgroepen;
 • ons in 2022 gestarte online communityplatform;
 • de RICwebinars
 • de tweewekelijkse nieuwsbrief.
 • En natuurlijk, in het najaar,  de start van het traject om te komen tot een prachtig INNOvember2024.

En we hebben ook nieuwe plannen:

 • een gezamenlijk pilot experiment van programmaraadleden;
 • events in samenwerking met derden en
 • een project om het innovatielandschap van de rijksoverheid in kaart te brengen, samen met de RDDI.

Je kunt hier het RIC Jaarplan 2023 bekijken en downloaden.

Waardevol netwerk

Het is de ambitie van RIC om uit te groeien tot een waardevol netwerk dat boordevol zit met kennis, ideeën, innovatieprojecten, hulpmiddelen voor innovatie (tooling) en ervaringen. Daarnaast levert de community een rijkdom aan sociale contacten.

diagram kernwaarden RIC

De 5 kernwaarden van RIC

 • Gemeenschappelijk: RIC is een community, opgericht voor en door de leden met als doel het stimuleren van kennisuitwisseling en samenwerking rond innovatie in de Rijksoverheid;
 • Betrokken: RIC is de interdepartementale innovatie community waarbij deelname op vrijwillige basis is, en de bijdrage van leden gekenmerkt wordt door een hoog commitment
 • Versterkend: RIC leden zijn onderdeel van een rijksbreed netwerk waardoor zij elkaar kunnen helpen om tot betere resultaten te komen.
 • Faciliterend: RIC is een neutraal platform waar kennis over technologie en innovatie gedeeld kan worden en heeft een faciliterende rol gericht op innovatie stimulering. 
 • Verbindend: RIC legt de verbinding tussen mensen en tussen verschillende onderdelen van Rijksoverheid. 
RIConline homepage

Community - RIConline

Hét digitale samenwerkingsplatform voor rijksmedewerkers en de mensen van de (semi) publieke organisaties met wie zij rond innovatieopgaven samenwerken.

Op RIConline kunnen mensen die bij het Rijk werken aan technologie en innovatie -zoals beleidsmedewerkers, innovatiedirecteuren of uitvoeringsmedewerkers- in contact komen en het gesprek aangaan met elkaar én met partners bij steden, provincies, waterschappen en kennisinstellingen.

Inmiddels weten al veel collega’s binnen de Rijksoverheid RIConline te vinden. En dat worden er iedere dag meer. Al deze beleidsmakers, bestuurders en innovatoren delen hun kennis met elkaar via RIConline en over organisatiegrenzen heen.

KIJK OP RICONLINE

Met een e-mailadres van de overheid en organisaties die samenwerken met de overheid kun je een account aanmaken. Die organisaties zijn:

 • ministerie
 • uitvoeringsorganisatie
 • inspectie
 • adviesraad
 • zelfstandige bestuursorgaan (zbo)

RIC opbouw

Kom in contact

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)