Over ons

De Rijks Innovatie Community (RIC) brengt mensen met interesse in technologie en innovatie binnen de Rijksoverheid samen tot community en stimuleert hun kennisuitwisseling en samenwerking. Zo ontstaan synergie, energie, collectieve denkkracht en collectieve handelingsmogelijkheden.

Dit helpt de overheid om bestaande innovatieve mogelijkheden beter te benutten, adequaat en tijdig te reageren op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, haar dienstverlening te optimaliseren en haar publieke taken beter uit te uitvoeren.

RIC is in 2018 opgericht om de kennis en best practices rondom innovatie te delen binnen de Rijksoverheid. De community begon vanuit twee ministeries. In februari 2021 is besloten dat RIC een rijksbreed gedragen organisatie moet zijn, waarbij alle 12 departementen zijn aangesloten.

RIC Jaarplan 2023

De Rijks Innovatie Community bouwt sinds 2018 met kleine stapjes aan een actief, betrokken community die blijvend bijdraagt aan het innovatief vermogen van de rijksoverheid. We brengen hiertoe mensen die werken aan innovatie binnen de Rijksoverheid samen en stimuleren kennisuitwisseling en samenwerking. Zo ontstaat collectieve denkkracht en bouwen we voort op elkaars successen.
Dit helpt de overheid om bestaande innovatieve mogelijkheden beter te benutten, adequaat en tijdig te reageren op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, haar dienstverlening te optimaliseren en haar publieke taken beter uit te voeren.


We – de programmaraad, het RIC-team, de deelnemers aan RIC-online en alle andere leden van de community – werken ook in 2024 enthousiast verder aan de uitvoering van de propositie. Tegelijkertijd werken we toe naar een herziene propositie, als basis voor de komende vijf jaar.


Dit jaarplan geeft aan welke keuzes voor 2024 zijn gemaakt. Concreet heeft RIC in 2024 drie hoofdactiviteiten die in het jaarplan worden toegelicht.

Visieontwikkeling op innoveren bij de overheid; herziene propositie 
Meer strategische invulling van verbinding en kennisuitwisseling 
INNOvember2024
 

Je kunt hier het RIC Jaarplan 2024 bekijken en downloaden.

Waardevol netwerk

Wij verbinden innovatoren binnen en met de Rijksoverheid.

Het is de ambitie van RIC om uit te groeien tot een waardevol netwerk dat boordevol zit met kennis, ideeën, innovatieprojecten, hulpmiddelen voor innovatie (tooling) en ervaringen. Daarnaast levert de community een rijkdom aan sociale contacten.

diagram kernwaarden RIC met de tekst Wij verbinden innovatoren binnen en met de Rijksoverheid.

De 5 kernwaarden van RIC

 • Gemeenschappelijk: RIC is een community, opgericht voor en door de leden met als doel het stimuleren van kennisuitwisseling en samenwerking rond innovatie in de Rijksoverheid;
 • Betrokken: RIC is de interdepartementale innovatie community waarbij deelname op vrijwillige basis is, en de bijdrage van leden gekenmerkt wordt door een hoog commitment
 • Versterkend: RIC leden zijn onderdeel van een rijksbreed netwerk waardoor zij elkaar kunnen helpen om tot betere resultaten te komen.
 • Faciliterend: RIC is een neutraal platform waar kennis over technologie en innovatie gedeeld kan worden en heeft een faciliterende rol gericht op innovatie stimulering. 
 • Verbindend: RIC legt de verbinding tussen mensen en tussen verschillende onderdelen van Rijksoverheid. 
RIConline homepage

Community - RIConline

Hét digitale samenwerkingsplatform voor rijksmedewerkers en de mensen van de (semi) publieke organisaties met wie zij rond innovatieopgaven samenwerken.

Op RIConline kunnen mensen die bij het Rijk werken aan technologie en innovatie -zoals beleidsmedewerkers, innovatiedirecteuren of uitvoeringsmedewerkers- in contact komen en het gesprek aangaan met elkaar én met partners bij steden, provincies, waterschappen en kennisinstellingen.

Inmiddels weten al veel collega’s binnen de Rijksoverheid RIConline te vinden. En dat worden er iedere dag meer. Al deze beleidsmakers, bestuurders en innovatoren delen hun kennis met elkaar via RIConline en over organisatiegrenzen heen.

KIJK OP RICONLINE

Met een e-mailadres van de overheid en organisaties die samenwerken met de overheid kun je een account aanmaken. Die organisaties zijn:

 • ministerie
 • uitvoeringsorganisatie
 • inspectie
 • adviesraad
 • zelfstandige bestuursorgaan (zbo)

RIC opbouw

Kom in contact

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)