Werkgroep technologische verkenningen

De Werkgroep technologische verkenningen is een interdepartementale werkgroep die de Rijksoverheid beter wil laten aansluiten bij technologische ontwikkelingen. Daarnaast wil de werkgroep de Rijksoverheid helpen om beter te kunnen anticiperen op relevante ontwikkelingen.

De werkgroep heeft zichtzelf drie taken opgelegd:

  1. volger en duider
  2. verbinder
  3. adviseur

Volger en duider

De werkgroep wil structureel relevante technologische ontwikkelingen volgen en aangeven hoe deze van invloed zijn voor de diverse beleidsterreinen (duiden). Om dit te bereiken, schrijft de werkgroep teksten die basisinformatie geven over technologische ontwikkelingen.

Daarnaast maakt en deelt de werkgroep analyses van risico’s, kansen en impact. De gepubliceerde en gedeelde informatie helpt onze collega’s in de diverse beleidsafdelingen en uitvoeringsorganisaties om tot actie te komen.

Verbinder

de werkgroep deelt de diverse onderzoeken binnen de departementen met elkaar. Waar mogelijk pakken ze initiatieven gezamenlijk aan, zodat iedereen er profijt van heeft en geïnvesteerde middelen meer rendement krijgen.

De werkgroep wil ook verbinden met diverse technologie-netwerken en met externe kennishouders, om zo het expertiseniveau van de overheid te verhogen. Dit helpt de collega’s in diverse beleidsafdelingen en uitvoeringsorganisaties, doordat zij sneller relevante expertise kunnen vinden rond technologische ontwikkelingen.

Adviseur

Vanuit haar rol als volger en verbinder kan de werkgroep:

  • ‘witte vlekken’ ten aanzien van specifieke technologieën identificeren
  • kansen zien voor verbetering van de wijze waarop de overheid omgaat met technologische ontwikkelingen

Daarnaast werkt de werkgroep aan een overzicht van de organisatiegraad van de overheid rond specifieke technologische ontwikkelingen en verzamelt de werkgroep relevante best practices. Met deze kennis kan de werkgroep rijksbrede samenwerking stimuleren rond impactvolle technologieën. Ook brengt de werkgroep als adviseur graag haar inzichten naar hogere bestuurslagen, zoals het Secretarissen-Generaal Overleg (SGO).

Meer informatie

Wil jij meer informatie over de werkzaamheden van de werkgroep technologische verkenningen? Kijk op RIConline bij de diverse Tech groepen.

Kun je je niet registreren op RIConline neem dan contact met ons op via de mail

een still uit de video op YouTube van Thought leaders in dialogue: Dr. Shohini Ghose, professor of quantum physics

Quantum theorie

Bekijk de video op YouTube waarin Dr. Shohini Ghose, professor in quantum physics, eenvoudig uitlegt wat quantum theory eigenlijk is (Engels).