Programma & aanmelden

Het programma is vormgegeven in een maandkalender. Je kunt het gehele programma hier downloaden.

Vanaf 8 september kun je je aanmelden op het INNOvember aanmeldplatform . Je vindt daar ook het totale programma met de toelichting van alle sessies, de diverse sprekers worden voorgesteld en je kunt je in één keer inschrijven voor alle sessies die je wilt bijwonen.

Tijdspad programma

Dinsdag 1 november 2022 ‐ Openingsevent- 14.00‐16.00 uur.

De kick‐off van INNOvember. Vanuit Beeld en Geluid in Den Haag, starten we het event in hybride vorm; voor iedereen online te volgen en met een klein publiek op uitnodiging.

Woensdag 2 november – dinsdag 29 november

Op de doordeweekse dagen zijn er dagelijks 2 tot 3 sessies van de verschillende ministeries samen en ook 3 RIC‐sessies.

Alle elementen van innovatie komen aan bod en we hopen op veel interactie. En je kunt bij de sessies verschillende insteken verwachten, er zijn webinars,workshops,challenges en zelfs een escape room.  Zomaar een greep uit de onderwerpen: digitale inclusie; quantum internet, wicked circularity, waardebewust ontwerpen.

Donderdag 17 november ‐ Netwerkborrel

Ontmoet elkaar live! Zoek elkaar op en en breidt je netwerk verder uit.

Woensdag 30 november ‐ Slotevent - 14.30 ‐16.15 uur

We sluiten INNOvember woensdag 30 november af met een inspirerend slotevent. We gaan met o.a.

  • Marjan Hammersma, Secretaris‐ Generaal OCW en
  • Jan Hendrik Dronkers, Secretaris‐ Generaal IenW

in op de rol van innovatie in (het verbeteren van) de uitvoering van beleid. Daarnaast worden de awards uitgereikt en de conclusies en resultaten van de hele maand doorgenomen. En natuurlijk is er entertainment

Soorten sessies

De sessies worden georganiseerd door verschillende departementen samen, waarbij altijd een of meer van de 3 programmalijnen wordt ingevuld.

De 3 programmalijnen:

  1. De rol van innovatie in het komen tot oplossingen voor maatschappelijke opgaves (het externe doel van alle overheidsinnovaties)
  2. De rol van innovatie in het verbeteren van het overheidsfunctioneren (effectiviteit, efficiëntie, oog voor de burger)
  3. Het vak innoveren; innovatiemanagement, innovatief leiderschap, cultuur waarin innovatie gedijt, randvoorwaarden voor innovatie

Op het programma staat per sessie aangegeven wat voor soort sessie het is en onder welke programmalijn(en) deze is ingedeeld.

Kennissessies en “How-to” sessies

Bij alle sessies staat ook aangegeven of het een kennissessie of een how-to-sessie is (of dat het onder allebei valt). Maar wat zijn dat dan?
 

Een kennissessie – samen kennis uitwisselen

Dit is een meer traditionele bijeenkomst waarin het belangrijkste doel is: kennisoverdracht. Er wordt bijvoorbeeld een onderzoek gepresenteerd of een expert komt uitleggen hoe iets in elkaar steekt, en een tweede om een aanvullend of juist contrasterend perspectief te geven. Er kan een discussie tot stand komen. Als deelnemer ga je naar huis met bredere kennis over het onderwerp.

Een how-to-sessie - samen een probleem aanpakken

Dit is een bijeenkomst met als doel om iets gezamenlijk beter vorm te geven of aan te pakken. Je wordt bij sessies uitgedaagd of aan het denken gezet. Er wordt bijvoorbeeld een specifiek probleem of beleidstraject met elkaar besproken en je kunt leren van elkaars ervaringen over een goede aanpak. Je kunt komen tot andere manieren van handelen of tot creatieve oplossingen