Karen van Oudenhoven - spreker op het INNOvember Slotevent

Op het Slotevent van INNOvember, 29 november, komen in de plenaire zaal diverse keynote sprekers. De eerste inspirerende spreker die we bekend kunnen maken is Karen van Oudenhoven, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Lezing INNOvember 2024

Ons land staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, onder meer op het gebied van duurzaamheid en de zorg. Tegelijkertijd is het vertrouwen van burgers in de overheid laag. Burgers hebben het gevoel dat de huidige problemen niet worden opgelost en dat politici en ambtenaren niet goed weten wat hen bezighoudt. Met als  risico verdere stagnatie en verwijdering tussen burgers en overheid. 


De vraag is hoe we er voor zorgen dat overheidsorganisaties zo zijn ingericht dat complexe vraagstukken adequaat worden opgelost? En welke innovatieve werkwijze is nodig om te sturen richting een duurzame toekomst?

In haar lezing gaat Karen van Oudenhoven, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, in op drie aspecten om het tij te keren:

  1. meer focus op de lange in plaats van de korte termijn
  2. van een eenzijdige gerichtheid op geld en technocratische oplossingen naar een focus op brede welvaart en transformatie
  3. van vooral regels en systemen naar veel meer naar veel meer sociale innovatie gericht op creativiteit en verbinding. Samen optrekken met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties is daarbij cruciaal. 

Karen van Oudenhoven

Karen van Oudenhoven-van der Zee is sinds 1 oktober 2022 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Daarvoor was zij conrector van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan die universiteit. Eerder werkte zij als decaan aan de Universiteit Twente en als hoogleraar Organisatiepsychologie en directeur van het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Karen van Oudenhoven is naast haar functie als directeur van het SCP ook bijzonder hoogleraar Maatschappelijke Veerkracht aan de VU Amsterdam

Aanmelden voor het slotevent

De site met het gehele programma waar je je kunt aanmelden voor de events tijdens  INNOvember gaat begin september live.

𝐵𝑒𝑛 𝑗𝑖𝑗 𝑟𝑖𝑗𝑘𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑤𝑖𝑙 𝑗𝑒 𝑎𝑙𝑠 𝑒𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑖𝑡𝑛𝑜𝑑𝑖𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑛𝑡𝑣𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑚 𝑗𝑒 𝑖𝑛 𝑡𝑒 𝑠𝑐ℎ𝑟𝑖𝑗𝑣𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑡 𝐼𝑁𝑁𝑂𝑣𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡? 𝐿𝑎𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑗𝑒 𝑔𝑒𝑔𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠  hier 𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑜𝑛𝑡𝑣𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑎𝑙𝑠 𝑒𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑘 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑤𝑎𝑎𝑟 𝑗𝑒 𝑗𝑒 𝑘𝑢𝑛𝑡 𝑎𝑎𝑛𝑚𝑒𝑙𝑑𝑒𝑛.