Podcasts: Innovatie publieke dienstverlening

Podcasts over innovatie in publieke dienstverlening die gericht is op het verbeteren van de toegankelijkheid, efficiëntie en kwaliteit van overheidsdiensten, terwijl tegelijkertijd wordt ingespeeld op de veranderende behoeften en verwachtingen van de burgers. Het doel is om de publieke sector beter in staat te stellen om te reageren op de uitdagingen van de moderne samenleving en om te zorgen voor een meer inclusieve, responsieve en effectieve overheid.

Digitale zaken

Het Adviescollege ICT-toetsing is opgericht om met gezond verstand helder te adviseren over de grote risico’s rond IT. Maar hoe proberen de betrokkenen die risico’s te voorkomen en sneller beoogde effecten te bereiken. En waar en hoe is dat gelukt? In deze podcastserie Digitale Zaken op tafel bevragen we mensen uit de praktijk van beleid en uitvoering over hun IT-aanpak en de dilemma’s die ze daarbij tegenkomen. I n deze podcastserie bevragen we mensen uit de praktijk van beleid en uitvoering over hun IT-aanpak en de dilemma’s die ze daarbij tegenkomen. En gaan we op zoek naar goede voorbeelden en de lessen om met elkaar te delen.

De Academie podcast

Een podcastserie van de Politieacademie. Of het nu gaat om criminaliteit, overlast, leefbaarheid in je wijk; de politie is haast altijd op een of andere manier betrokken. Maar wat doet zij eigenlijk? Hoe? En waarom?
In deze podcastserie praten we met politiemensen uit de praktijk en wetenschappers van de Politieacademie over politiewerk in onze samenleving en hoe wetenschappelijk politieonderzoek bij kan dragen aan goed politiewerk. 
 

De correspondent - Lex Bohlmeijer in gesprek met Herman Tjeenk Willink

Herman Tjeenk Willink analyseert al meer dan veertig jaar hoe het komt dat de Nederlandse overheid gebrekkig functioneert, en sterker nog, de democratische rechtsorde van binnenuit aan het uithollen is. Als je de overheid ziet als een bedrijf gaat de democratie in de uitverkoop. Maar het kan anders.

In deze podcast gaat Lex Bohlmeijer in gesprek met hem.

Publiek Werk

In deze podcast Publiek Werk duiken we in de wonderlijke wereld van het openbaar bestuur. We verdiepen ons in de ambtenarij, het management, het bestuur en iedereen die daar tegenaan schurkt. Daarbij hebben we het over macht, effectiviteit, kunde en onkunde, loopbaankeuzes, leermomenten en nog veel meer.
Hoe kan het leuker en beter, daar gaat het om!

Innovation Deepdive

In de zesdelige podcast serie Innoveren met Impact: Innovatie Deep Dive worden diverse rijksinnovators geïnterviewd over opgedane inzichten tijdens The Next Web Conference 2023. Welke innovaties en innovatiemethodieken zijn interessant? Welke vertaalslag is nodig om ze in te zetten voor de Rijksoverheid? Luister en ontdek hoe innovatie in overheidscontext werkt en welke belangrijke rol innovatiemanagement hierin speelt.

Stuurloos

Podcast Stuurloos Hoe kan Nederland beter worden bestuurd? Kustaw Bessems praat met gasten die het niet bij klagen laten, maar ideeën hebben over hoe het wel moet met onze democratie. Hoe zorgen we dat iedereen gehoord wordt? En hoe krijgen we de beste leiders op de belangrijkste plekken?  Stuurloos is interessant voor iedereen met interesse voor (inter)bestuurlijk Nederland en ambtelijk vakmanschap.

De Publieke ruimte

In de podcast de Publieke Ruimte gaan Martijn Grimmius en Otto Thors samen met hun hoofdgast op zoek naar manieren om de publieke dienstverlening te verbeteren. Wat komt er allemaal kijken bij een betere dienstverlening? Met welke dilemma’s krijgen ambtenaren te maken? En welke goede initiatieven zijn al tot bloei gekomen?

afl. 20 juni - de Staat van Uitvoering: hoe maken we het minder complex

Onverwacht Innovatief

Onverwacht Innovatief is de podcast van Sandbox Vlaanderen over innovatie in en rond de Vlaamse Overheid.
Maak kennis met boeiende vertellers en doorwinterde ervaringsdeskundigen van de Vlaamse overheid. Allemaal zijn ze gepassioneerd door innovatie en het belang ervan voor onze maatschappij.

Vriend of Vijand

In Vriend of Vijand onderzoekt wetenschapsjournalist Saar Slegers de dilemma’s achter het Nederlandse kennisveiligheidsbeleid. En ze vraagt zich af: wiens veiligheid staat hier eigenlijk op het spel?

Over informatie gesproken

Informatie is een onmisbare grondstof voor de samenleving. Helemaal nu deze steeds meer digitaal wordt ingericht. Die digitale samenleving vraagt meer dan ooit dat informatie beschikbaar, bruikbaar, betrouwbaar en transparant is. Dat geldt voor informatie van zowel overheden, bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties.
Maar hoe staat het nu eigenlijk van de informatiehuishouding van deze organisaties? En wat is de maatschappelijke noodzaak van een goede informatiehuishouding? Over deze en andere onderwerpen rondom informatiehuishouding gaan diverse betrokkenen het gesprek in de podcastserie Over Informatie Gesproken
 

Samenspel

De overheid van vandaag is versplinterd, met frictie en afstand tussen de verschillende bestuurslagen. Myrthe Stijns (host) gaat met bestuurlijk Nederland in gesprek om die afstand te verkleinen. Waar schuurt de samenwerking en waar kunnen ze elkaar juist goed vinden? 
Samenspel is een podcast geproduceerd en bedacht vanuit de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM).
 

De nationale Data Podcast

De podcast voor datagedreven organisaties, met inspirerende verhalen over data, algoritmes en artificiële intelligentie (AI) in de publieke sector. In aflevering 57 Diana Starmans, SVB, waar ze meer vertelde over de resultaten van een SVB-pilot waarbij met behulp van een nieuwe techniek aanvullende inkomensondersteuning proactief is toegekend aan 28 financieel kwetsbare huishoudens

Het oog op morgen podcast

Het kán niet alleen simpeler, het móet ook simpeler." Dat zegt Diana Starmans in de podcast Het oog op Morgen. Ze heeft het over het ingewikkelde stelsel van inkomensondersteuning (vanaf 11.05.) 28 september was er een rondetafelgesprek met de vaste TK der Staten-Generaal commissie voor SZW over dit onderwerp. Daarin heeft Diana met collega's van de SVB een voorstel gedaan over hoe het stelsel eenvoudiger kan. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar onze zuiderburen

De menselijke maat binnen de overheid

Wat is menselijke maat? Hoe wordt dit toegepast binnen de overheid? Zorgt automatisering ervoor dat we het menselijk contact verliezen? In de podcast blikken we terug op het onderzoek en gaan ze dieper in op de staat van de menselijke maat binnen de overheidsdienstverlening. Wat is de menselijke maat? Wat zijn huidige uitdagingen binnen de overheid? Waar moet de focus liggen, op automatisering of op menselijke maat?

Deze vragen en nog meer worden beantwoord en bediscussieerd in deze podcast