Podcasts: innovatie bij maatschappelijke opgaven

Podcasts over innovatie bij maatschappelijke opgaven - oplossingen voor complexe uitdagingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd.  Op zoek naar het vinden van effectieve, duurzame en inclusieve oplossingen die een positieve impact hebben op het leven van mensen en de gemeenschappen als geheel.

Toekomstbestendig Bouwen

In de podcast ‘Toekomstbestendig Bouwen’ geeft Zegert van der Linde een verdieping op de 6 pijlers van duurzaam woningen bouwen: inspiratie voor iedereen die onze leefomgeving duurzaam en toekomstbestendig wil maken met duurzame woningbouw. In de afleveringen dagen gasten ons uit om maximaal gebruik te maken van alle mogelijkheden op het gebied van onder meer circulair, energieneutraal en klimaatadaptief bouwen.  

Werken aan goed voedsel

De podcastreeks ‘Werken aan Goed Voedsel’ is een initiatief van De Participatietafel Voedseltransitie, een onderdeel van het Rijksprogramma DuurzaamDoor. Het programma DuurzaamDoor verbindt partijen in de voedseltransitie met elkaar zodat ze elkaar leren kennen, van elkaar kunnen leren en kunnen samenwerken met als doel de duurzame transitie te versnellen. . bijvoorbeeld de aflevering over zeewier:

Particibeter: Energie gemeenschap

In de toekomst – zo verwachten experts - zijn burgers niet alleen afnemers van energie, ze zijn ook opwekker, deler en eigenaar. Dit doen zij samen met andere burgers en lokale ondernemingen vanuit zogeheten ‘energiegemeenschappen’. Gemeenten, energieleveranciers en andere partijen zullen dan ook te maken krijgen met een burger die een veel actievere rol speelt in het energiesysteem. In deze aflevering onderzoeken we daarom wat de transitie naar energiegemeenschappen betekent voor participatie.

De Kettingreactie

In deze podcastserie spreekt Janine Abbring experts over de complexiteit van maatschappelijke kwesties die vragen om vernieuwing.
Vertrouwen in overheidsorganisaties: De toeslagenaffaire, Groningen, de stikstofcrisis: genoeg aanleiding voor een afnemend vertrouwen tussen burgers en overheid. Janine Abbring spreekt Maarten Camps en Leike van Oss over hoe je hier verandering in brengt en weer vertrouwen opbouwt, want: niets doen is geen optie.
 

Dit is onze tijd

Dit is de tijd van grote uitdagingen. Van innovatieve oplossingen. De tijd om duurzaamheid te versnellen. Waarin we voorop lopen in veiligheid. Levens gezonder maken. En klimaatverandering bestrijden. Dit is de tijd van : Het kan wél. Dit is ónze tijd. Glenn van der Burg gaat in gesprek met ondernemers en wetenschappers over stevige ambities voor de toekomst van Nederland. o.a. over Quantum technologie, hernieuwbare elektriciteit

Het moet weer anders

In deze podcast: Uitdagingen in systeeminnovaties
Systeeminnovaties, Michiel Jak weet alles over de uitdagingen die hierbij spelen. In deze aflevering deelt hij zijn ervaringen rondom complexe maatschappelijke vraagstukken. De markt en de overheid hebben elkaar hierin hard nodig om tot oplossingen te komen. En wederzijds begrip is van essentieel belang om deze twee werelden te laten samenwerken.
 

De Denk Doe Duurzaam Podcast

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de verduurzaming van de bedrijfsvoering van het Rijk, ook als je onderweg bent of even geen tijd hebt om een artikel te lezen? Goed nieuws! De Denk Doe Duurzaam Podcast is er voor jou.

Circulaire Kantelaars

Hoe zorgen we er in Nederland voor dat onze economie in 2050 circulair is? Welke rol heeft de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en de samenleving? Waar staan we in de transitie naar een circulaire economie en wie is er aan zet om naar een volgende fase te gaan? Dat en meer komt aan bod in Circulaire Kantelaars, een podcastserie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Sociale Innovatie podcast

Robin Smallenbroek gaat in de podcast gesprek met innovators om te leren hoe we onze maatschappelijke uitdagingen effectief kunnen aanvliegen. Bijv de aflevering met Jeroen Hammer & Roel Wolfert / kwartiermakers Q-NL Nationale Politie

De Bouw Belofte

De Bouw Belofte. Deze podcast is bedoeld voor ‘bouwers’ die het anders en beter willen doen. Gastheer Arjan te Lintelo benadert de gasten en onderwerpen altijd met een frisse kijk en dwarse blik!
Energietransitie Wat betekent dit voor de inrichting van Nederland en specifiek voor steden, wijken en buurten?Hoe krijgen we de circulaire economie goed aan de gang. Hoe kunnen we biobased producten regionaal van boer naar bouwer brengen.
 

Betrouwbare bronnen

Nederland is wereldspeler als het gaat om onderzoek en innovatie. Hoe blijven we vooroplopen en wat zijn de politieke partijen van plan? De Kenniscoalitie, het samenwerkings- verband tussen ondernemers en wetenschappers, organiseerde een verkiezingsdebat in Betrouwbare bronnen. Topkandidaten van VVD, D66, GroenLinks-PvdA en BBB kruisten de degens over o.a.: hoe behoudt en versterkt ons land zijn rol en kansen als toonaangevende kennisnatie bij onderzoek en innovatie? 

Onbehaarde apen

Onbehaarde Apen is de wekelijkse wetenschapspodcast van NRC.
 
Gemma Venhuizen, Hendrik Spiering en wisselende gasten bespreken kleine ontdekkingen, wilde theorieën, wereldschokkende inzichten en alles wat daar tussenin zit.
 

Rudi & Freddie show

Geregeld voeren Rutger Bregman en Jesse Frederik gesprekken over economie en politiek waarvan ze achteraf denken: was dit niet ook een leuke podcast geweest? Die gesprekken zijn ze voor De Correspondent gaan opnemen.
De Rudi & Freddie show, over bv AI, De landbouw en de veeteelt zijn als de postkoets en de trekschuit, stikstofshit ec.