Innovatie bij het Rijk

Binnen de Rijksoverheid gebeurt er heel veel op het gebied van innovatie. Omdat innovatie altijd in beweging is en vaak korte trajecten beslaat is het lastig om dit in instituties te vangen. Op deze pagina willen we een zo compleet mogelijk overzicht bieden van alle innovatieve initiatieven die er spelen binnen het Rijk en die een online aanwezigheid hebben.

Tip de RIC

Ontbreekt er iets op deze pagina? Laat het ons weten en dan voegen we het toe. Door kennis en kunde te delen binnen de Rijksoverheid op het gebied van innovatie kan iedereen hiervan profiteren.

Defensie

Innovatie bij Defensie

De krijgsmacht moderniseert voortdurend. Defensie gebruikt daarvoor zo'n 20% van haar budget. Dat is nodig om ook in de toekomst Nederland te verdedigen, civiele diensten te ondersteunen en de strijd aan te gaan met terroristen en piraten. Innovatie is dus in het belang van iedereen.

Innovatie bij Defensie

Luchtmacht innovatiecentrum AIR (Ambitie, Innovatie, Resultaat)

Pionieren, creatief durven zijn, jezelf en anderen de ruimte geven om het beste uit jezelf en de organisatie te halen. En niet bang zijn daarbij te falen: het begon als een gedachtegoed, genaamd CLSK 3.0. Met innovatiecentrum AIR zijn ideeën en ambitie tastbaar geworden door inspireren, mobiliseren en begeleiden. En soms ook niet. “Innoveren gebeurt vaak met vallen en opstaan,” aldus het Hoofd AIR. “Stilstaan is geen optie.” Dat buiten de lijntjes denken en doen is de basis van innoveren en dus van AIR.

Luchtmacht innovatiecentrum AIR

Innovatie Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht blijft zich vernieuwen om voorbereid te zijn op uitdagingen van de toekomst. Innovatie bij de Koninklijke Landmacht spitst zich toe op de gebieden Bescherming, Energie, Water en Support & Services. Om het innovatief vermogen van de Landmacht te bevorderen wordt onder meer gebouwd aan een basis van de toekomst. Deze zogenaamde Fieldlab Smartbase moet het vermogen krijgen zich aan te passen aan de omstandigheden, bescherming bieden, mobiel zijn en snel inzetbaar. Ook worden toepassingen onderzocht op het gebied van innovatieve mobiliteit en duurzaamheid.

Innovatie Koninklijke Landmacht

Adaptieve Krijgsmacht

Verbinden, ontwikkelen en borgen.

Adaptieve Krijgsmacht

Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie (KIXS)

Vernieuwing, daar draait het om bij de afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie (KIXS) van het Joint IV Commando (JIVC). In een defensieorganisatie die zich de afgelopen 30 jaar vooral heeft gericht op instandhouding, is dat best een lastige klus.

KIXS

Innovatie-estafette

De Innovatie-estafette versnelt innovatie en daarmee de economische groei en leefbaarheid in Nederland. Het is een veelzijdig netwerk en podium voor innovatie in Nederland. Ondernemers, wetenschappers, beleidsmakers en burgers kunnen samenwerken aan concrete projecten; over sectorgrenzen heen en publiek-privaat. Zo komen duurzame, slimme en sociale doorbraken tot stand voor de maatschappelijke uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor komen te staan.

Innovatie-estafette

Economische Zaken en Klimaat

Om de digitalisering van de maakindustrie een impuls te geven is door FME, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Kamer van Koophandel, Koninklijke Metaalunie en TNO de Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021 opgesteld. De ambitie is dat Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa heeft, waarmee de betrokken maakbedrijven ook een substantiële energie- en materiaal besparing realiseren.

Smart Industry Implementatieagenda

Smart Industry website

Justitie en Veiligheid

Innoveer mee met JenV

Goede innovatieve ideeën? Die liggen voor het oprapen. Van een virtuele blusomgeving bij de brandweer tot de inzet van augmented reality, dronesignalering en AAI-honden die slachtoffers van een zedenmisdrijf op hun gemak stellen. Op deze website leest u hoe op uiteenlopende plekken binnen Justitie en Veiligheid innovatie plaatsvindt.

Innoveer mee met JenV

TechFocus

Wat betekenen nieuwe technologieën voor de Rijksoverheid? Voor veiligheid? Voor vrijheid? Voor de rechtsstaat, de democratie, het openbaar bestuur? Via TechFocus wil JenV interdepartementaal samenwerken, kennis delen en vergroten. Ze willen leren van elkaar. Doe mee en word lid van een netwerk of start er zelf één op.

TechFocus

Centraal Justitieel Incassobureau

Waardevolle innovaties uitdenken. Dat is het doel van het innovatielab van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het innovatielab zoekt oplossingen voor problemen waar het CJIB dagelijks mee te maken krijgt. Hoe kunnen we slimme dingen bedenken om onze kerntaken beter uit te voeren? Die vraag wordt binnen het CJIB beantwoord door het innovatielab: een multidisciplinair team, met onder anderen data scientists, processpecialisten en veranderdeskundigen. Het lab is bewust geen aparte afdeling, en dat is best bijzonder binnen een hiërarchische organisatie als het CJIB.

Innovatielab van het Centraal Justitieel Incassobureau

UBR

V-Lab is het innovatielab van UBR. V-Lab is voor en door UBR-collega’s, verbonden met opdrachtgevers binnen het Rijk, het bedrijfsleven en de wetenschap. Het V-Lab richt zich op de ontwikkeling en empowerment van UBR-professionals om effectiever om te kunnen gaan met ons veranderende tijd. Hrt V-Lab is onlangs overgegaan in UBR21.

V-Lab/UBR21

Buitenlandse Zaken

Datalab BZ

Vincent van Thuijl is adviseur strategie en innovatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij werkt veel met collega’s in Den Haag en op de ambassades, andere ministeries (in binnen- en buitenland), kennisinstituten en bedrijven. Samen werken ze aan onderzoek en experimenten met nieuwe technologieën als datascience, artificial intelligence en blockchain.

Datalab BZ

DARE

Hoe innoveer je op een andere manier dan met de gebruikelijke plannen van aanpak, deadlines en mijlpalen? Hermien van Triest leidt het innovatieteam DARE van het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Tablets moet je uitrollen, maar voor de rest niets.”

DARE

Politie

iLab is het Innovatielab van de Politie Limburg. Hier wordt gewerkt aan oplossingen voor nieuwe uitdagingen op het gebied van veiligheid, in een snel veranderende wereld. Dit doen ze met behulp van innovatieve technologie en door het sluiten van slimme samenwerkingen. Met andere eenheden en diensten binnen de politieorganisatie én met onderwijsorganisaties, kennisinstellingen en ondernemers.

iLab

Rijkswaterstaat

"In het Datalab komen 3 zaken samen", vertelt Bas van Essen (hoofd van het RWS Datalab), "Business Intelligence; dat gaat over bedrijfsvoeringszaken, zoals HR en financieel. Nieuwe competenties, namelijk data-analyse door data scientists. Dat is de toekomst voor Rijkswaterstaat. En een nieuwe manier van (samen)werken, oftewel cocreatie. Binnen de rijksoverheid zelf – Rijkswaterstaat voorop. Maar ook met marktpartijen en andere partners in de maatschappij." Het Datalab maakt organisatorisch gezien onderdeel uit van CIV (Centrale Informatievoorziening). Maar heet, gezien de scope ervan, met opzet 'RWS Datalab'.

RWS Datalab

SSC-ICT

Het innovatie team van SSC-ICT innoveert voor, maar vooral ook samen mét de diverse departementen. Samenwerken en verbinden zijn sleutelwoorden om de Rijksoverheid innovatiever te maken en er wordt dan ook volop geïnnoveerd. Er lopen veel projecten en initiatieven op het gebied van innovatie. Binnen alle ministeries zijn innovatieteams bezig met experimenten en pilots voor onderwerpen zoals kunstmatige intelligentie (AI), smart buildings en duurzaamheid. Dit zijn positieve ontwikkelingen en hier draagt het SSC-ICT team graag aan bij. Ze bieden een unieke combinatie van kennis (expertise) en daadwerkelijk werkende concepten.

Innovatieteam van SSC-ICT

Sociale Verzekeringsbank

Novum is het innovatielab van de Sociale Verzekeringsbank. Zij innoveren in samenwerking met anderen voor sociale zekerheid. Ze valideren snel, klein en slim door bewezen methodieken en tools toe te passen.

Novum

Kadaster

Data is de motor van het Kadaster. Daarom is Kadaster sinds jaar en dag continu bezig met op data gerichte innovatie. In 2019 is het Kadaster gestart met een Data Science Team. Met dit team willen ze een stimulans geven aan data innovatie, zullen ze meer ervaring opdoen met Data Science, en zullen ook de mogelijkheden van Data Science voor het Kadaster en haar partners worden onderzocht. Het Data Science team is een klein team, dat case-gebaseerd werkt; een weerslag van deze cases zullen via deze Kadaster Labs omgeving worden gedeeld.

Kadaster Data Science