INNOvember algemeen

Er is zoveel kennis van innovatie binnen de overheid en met INNOvember kunnen we het innovatief vermogen van de overheid vergroten en de krachten verder bundelen, over departementale grenzen heen.

En ons afvragen: “Hoe gaan wij om met innovatieve ontwikkelingen nu en in de toekomst”?

Op de website www.innovember2022.nl kom je ook direct op het aanmeldplatform.

Waar gaat INNOvember over?

INNOvember 2022 gaat o.a. over

 • Innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken op gebied van klimaat, energie, gezondheid etc.
 • Innovatie voor beter beleid en uitvoering door nieuwe manieren van werken.
 • Technologische én sociale innovatie
 • Het vak van innoveren- hoe zorgen we voor een overheid die innovaties laat groeien en bloeien?

Tijdens INNOvember draait het om het uitwisselen van innovatieve ideeën, tips en tricks, geïnspireerd raken door innovatieve verhalen, leren van elkaar en om het versterken van de netwerken rond specifieke innovaties en technologieën.

Wanneer:

Dinsdag 1 november 2022 tot en met woensdag 30 november 2022

Waar:

Er zullen de hele maand zowel hybride events als online events zijn.

Doelgroep

INNOvember wordt primair georganiseerd voor en door alle rijksambtenaren met interesse in innovatie op alle niveaus. Niet alleen innovatoren of innovatiemanagers, maar juist ook beleidsmedewerkers, bestuur en faciliterende medewerkers.

Daarnaast zijn natuurlijk ook medewerkers werkzaam bij onderwijs, wetenschap, het bedrijfsleven en andere communities hartelijk welkom op basis van uitnodiging. 

“Innovatie lost problemen op of verbetert processen, dat is relevant voor iedereen. INNOvember koppelt de mensen met de behoefte aan de mensen met de mogelijke oplossing”

Door wie?

De Rijksinnovatie Community organiseert INNOvember samen met:

 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Politie
 • UWV

Waarom INNOvember?

Innovatie – in allerlei vormen en maten- wordt steeds belangrijker, ook voor de rijksoverheid. Een innoverende overheid is essentieel voor een goed functionerende publieke sector. Met innovatie kunnen de maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt en wordt bijgedragen aan het duurzame groeivermogen van de maatschappij

En er is ontzettend veel kennis over innovatie beschikbaar binnen de overheid. Technologie en innovatie houden zich niet aan departementale grenzen en werken verschillende ministeries al samen. De laatste jaren ontwikkelen overheidsorganisaties ook ‘infrastructuur ’voor innovaties zoals innovatieteams, congressen, RIC en innovatielabs. 

Met INNOvember 2022 willen we de krachten binnen de Rijksoverheid verder bundelen en de  innovatiekracht van de overheid versterken. Dit willen we doen door innovatiekennis, - ervaring en ambitie uit te wisselen met collega’s en het samenwerken over de departementale grenzen heen te stimuleren.

En ons af te vragen: “Hoe gaan wij om met innovatieve ontwikkelingen nu en in de toekomst”?

Doelen INNOvember

In 2022 staan, net als in 2020, vier doelen centraal:

1. Inspireren: door het tonen van innovaties en innovatieprocessen, inspireren de deelnemende organisaties elkaar.

2. Urgentie: laten zien en ervaren dat innovatie onmisbaar is bij de rijksoverheid.

3. Verbinden: bepaalde grensoverschrijdende thema`s gezamenlijk innovatief aanpakken. En elkaar weten te vinden bij innovatie vraagstukken

4. Kennisdelen: door het delen van innovatieprocessen en -wensen, kansen zien in samenwerkingen. Over de departement grenzen heen.

Programma

We verbinden het hybride Openings- en Slotevent met ca. 50 sessies

Je kunt hele programma hier downloaden

De onderwerpen zijn aangedragen door de ministeries en rijksmedewerkers zelf. De sessies worden altijd door minimaal 2 minsteries samen georganiseerd.

Alle elementen van innovatie komen aan bod en we hopen op veel interactie. 

Het gaat over innovatie, maar innovatie is een ruim begrip. Als je het programma bekijkt zal je zien dat er voor iedereen een onderwerp is waarbij je interesse wordt gewekt. Dat kan iets technisch zijn, of misschien een sociaal project, als het maar vernieuwend is.

Dinsdag 1 november 2022 ‐ Openingsevent - 14.00‐16.00 uur.

De kick‐off van INNOvember. Vanuit Beeld en Geluid in Den Haag, starten we het event in hybride vorm; voor iedereen online te volgen en met een klein publiek op uitnodiging.

Woensdag 2 november – dinsdag 29 november

Tussen 2 en 29 november zijn er meer dan 50 sessies over uiteenlopende onderwerpen te volgen. De meeste zijn digitaal te volgen, enkele sessies zijn  fysieke sessies  (niet digitaal te volgen). Zomaar een greep uit de onderwerpen: digitale inclusie; quantum internet, wicked circularity en waardenbewust ontwerpen.

Donderdag 17 november ‐ Netwerkborrel Ontmoet elkaar live! Op 17 november is er gelegenheid om je innovatie collega's live te ontmoeten, op de netwerkborrel van 16.00 tot 18.00 in centrum Den Haag (locatie volgt!).Zoek elkaar op en en breidt je netwerk verder uit.

Woensdag 30 november ‐ Slotevent - 14.30 ‐16.30 uur

We sluiten INNOvember woensdag 30 november af met een inspirerend slotevent. Op deze middag blikken we visueel terug op de INNOvember maand en we kijken vooruit: hoe gaan we samen verder met innovatie?

We leggen de nadruk dit keer op innovatie in (het verbeteren van) de uitvoering van beleid. Hierover spreken we met

 • Marjan Hammersma, Secretaris‐ Generaal OCW en
 • Jan Hendrik Dronkers, Secretaris‐ Generaal IenW
 • Janet Helder - plaatsvervangend directeur-generaal Belastingdienst 
 • Ralf Goossens (kolonel, hoofd innovatiecentrum FRONT)
 • Henk Geveke- lid korpsleiding Nationale politie

Daarnaast zetten we de organisatoren van de beste sessies van INNOvember in het zonnetje, en geeft Laurentien van Oranje een kritische reflectie op innovatie bij de overheid, mede vanuit haar werk bij de Number 5 Foundation.

Je kunt het hele programma hier downloaden vanaf de 2e week september.

Soorten sessies

De sessies worden georganiseerd door verschillende departementen samen, waarbij altijd een of meer van de 3 programmalijnen wordt ingevuld.

De 3 programmalijnen:

 1. De rol van innovatie in het komen tot oplossingen voor maatschappelijke opgaves (het externe doel van alle overheidsinnovaties)
 2. De rol van innovatie in het verbeteren van het overheidsfunctioneren (effectiviteit, efficiëntie, oog voor de burger)
 3. Het vak innoveren; innovatiemanagement, innovatief leiderschap, cultuur waarin innovatie gedijt, randvoorwaarden voor innovatie.

Kennissessies en how to? -sessies

Daarnaast hebben we een globale indeling gemaakt met  ‘kennissessies’ en ‘how to-sessies’

Een kennissessie is een meer traditionele bijeenkomst waarin het belangrijkste doel is: kennisoverdracht. Er wordt bijvoorbeeld een onderzoek gepresenteerd of een expert komt uitleggen hoe iets in elkaar steekt, en een tweede om een aanvullend of juist contrasterend perspectief te geven. Er kan een discussie tot stand komen. Als deelnemer ga je naar huis met bredere kennis over het onderwerp.
 

Een “how-to sessie” is een bijeenkomst met als doel om iets gezamenlijk beter vorm te geven of aan te pakken. Je wordt bij sessies uitgedaagd of aan het denken gezet.

Er wordt bijvoorbeeld een specifiek probleem of beleidstraject met elkaar besproken en je kunt leren van elkaars ervaringen over een goede aanpak. Je kunt komen tot andere manieren van handelen of tot creatieve oplossingen

Op het programma wordt per sessie aangegeven wat voor soort sessie het is en onder welke programmalijn(en) de sessie is ingedeeld.

Inschrijven

Je kunt je nu nog niet inschrijven voor INNOvember, maar wel voor de RIC/INNOvember nieuwsbrief. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en wij houden je op de hoogte. Volg ook INNOvember op LinkedIn  >

In de 2e week van september gaat de website live en kun je je gaan aanmelden voor de verschillende sessies