INNOvember algemeen

De informatie over INNOvember 2024 komt z.s.m op deze pagina's 

Er is zoveel kennis van innovatie binnen de overheid en met INNOvember kunnen we het innovatief vermogen van de overheid vergroten en de krachten verder bundelen, over departementale grenzen heen.

En ons afvragen: “Hoe gaan wij om met innovatieve ontwikkelingen nu en in de toekomst”?

Waar gaat INNOvember over?

INNOvember 2024 -  𝑰𝒏 𝒃𝒆𝒘𝒆𝒈𝒊𝒏𝒈 𝒏𝒂𝒂𝒓 𝒆𝒆𝒏 𝒎𝒆𝒆𝒓 𝒊𝒏𝒏𝒐𝒗𝒆𝒓𝒆𝒏𝒅𝒆 𝒐𝒗𝒆𝒓𝒉𝒆𝒊𝒅!

De hele maand november staat in het teken van de beweging naar een meer innoverende overheid. We willen de cultuur van innovatie te stimuleren, waarbij zowel nieuwe initiatieven worden opgebouwd als bestaande belemmeringen kunnen worden afgebouwd.

Er wordt druk gewerkt aan het programma van vrijdag 1 t/m vrijdag 29 november.

 • Innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken op gebied van klimaat, energie, gezondheid etc.
 • Innovatie voor beter beleid en uitvoering door nieuwe manieren van werken.
 • Technologische én sociale innovatie
 • Het vak van innoveren- hoe zorgen we voor een overheid die innovaties laat groeien en bloeien?

Tijdens INNOvember draait het om het uitwisselen van innovatieve ideeën, tips en tricks, geïnspireerd raken door innovatieve verhalen, leren van elkaar en om het versterken van de netwerken rond specifieke innovaties en technologieën.

Wanneer:

Vrijdag 1 november 2024 tot en met vrijdag 29 november 2024

Waar:

Er zullen de hele maand zowel hybride events als online events zijn.

Doelgroep

INNOvember wordt primair georganiseerd voor en door alle rijksambtenaren met interesse in innovatie op alle niveaus. Niet alleen innovatoren of innovatiemanagers, maar juist ook beleidsmedewerkers, bestuur en faciliterende medewerkers.

NNOvember 2024 is voor iedereen, van innovatoren, topambtenaren tot collega's in de bedrijfsvoering, juristen, IT-specialisten. 👉Dus neem je collega mee! 

“Innovatie lost problemen op of verbetert processen, dat is relevant voor iedereen. INNOvember koppelt de mensen met de behoefte aan de mensen met de mogelijke oplossing”

Door wie?

De Rijksinnovatie Community organiseert INNOvember samen met:

 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Politie
 • UWV

Waarom INNOvember?

Innovatie – in allerlei vormen en maten- wordt steeds belangrijker, ook voor de rijksoverheid. Een innoverende overheid is essentieel voor een goed functionerende publieke sector. Met innovatie kunnen de maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt en wordt bijgedragen aan het duurzame groeivermogen van de maatschappij

En er is ontzettend veel kennis over innovatie beschikbaar binnen de overheid. Technologie en innovatie houden zich niet aan departementale grenzen en werken verschillende ministeries al samen. De laatste jaren ontwikkelen overheidsorganisaties ook ‘infrastructuur ’voor innovaties zoals innovatieteams, congressen, RIC en innovatielabs. 

Met INNOvember 2024 willen we de krachten binnen de Rijksoverheid verder bundelen en de  innovatiekracht van de overheid versterken. Dit willen we doen door innovatiekennis, - ervaring en ambitie uit te wisselen met collega’s en het samenwerken over de departementale grenzen heen te stimuleren.

En ons af te vragen: “Hoe gaan wij om met innovatieve ontwikkelingen nu en in de toekomst”?

Programma

het programma volgt z.s.m. Wel is de datum van het slotevent op locatie bekend:

👉 𝟐𝟗 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫: het grote INNOvember slotvent bij het NBC Congrescentrum in Nieuwegein met inspirerende sprekers en een divers programma met verschillende activiteiten, workshops en natuurlijk netwerken.

INNOvember 2024 is de kans om onze innovatiekrachten verder te bundelen, te inspireren, te verbinden en kennis te maken. INNOvember 2024 is voor iedereen. Ontmoet collega innovatoren en je collega's in de bedrijfsvoering, juristen, IT-specialisten. 

Wil je vast connecten met je collega's? Zet je status op deelname en bekijk wie er komen.

Inschrijven

Je kunt je nu nog niet inschrijven voor INNOvember, maar wel voor de RIC/INNOvember nieuwsbrief. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en wij houden je op de hoogte. Volg ook INNOvember op LinkedIn Rijks Innovatie Community en INNOvember