Project software Schoolfruit EU

In dit document legt Schoolfruit uit hoe zij de kwaliteit waarborgen middels hun software. Het gaat in op privacy issues en hoe om te gaan met data.