De 5 spelregels van innovatie

Digitale innovatie gaat Jan van Ginkel, concerndirecteur en loco-provinciesecretaris van de Provincie Zuid-Holland, aan het hart.  Samen met jonge ambtenaren werkt hij aan het concept van de 'overheid als platform' en in juni is de provincie gastheer bij GovTechDay.

In het GOVtech magazine deelt hij zijn visie over 5 spelregels bij  innovatie.

1. Een innovatie hangt nadrukkelijk samen met een maatschappelijke opgave

"Innovatie is niet los verkrijgbaar"
Van Ginkel benadrukt dat innovatie niet losstaat van maatschappelijke opgaven en nauw verbonden moet zijn met het primaire proces of de kernactiviteiten van de overheid. 

2. Innovatie moet institutioneel ingebed zijn in de organisatie

Hij heeft binnen zijn provincie een innovatieprogramma opgezet met een officieel team, leidinggevenden en financiële middelen. Innovatie blijft niet beperkt tot dit team maar vindt ook door de hele organisatie plaats

3. Het aansturen van innovatie is een proces van divergeren en convergeren

Als er nog weinig vernieuwende oplossingen bekend zijn voor een vraagstuk laat Van Ginkel graag ‘duizend bloemen bloeien’. Maar als het duur of chaotisch dreigt te worden, moet je ingrijpen of tenminste bijsturen en het in een bloembedje zetten. Het is elke keer de balans zoeken tussen convergeren en divergeren."

4. Innovaties zijn kansloos zonder draagvlak bij de ambtelijke top en bij het bestuur

Hij benadrukt het belang van draagvlak van de ambtelijke top en bestuurders voor innovatie, en het creëren van randvoorwaarden zonder de innovatie te overreguleren. 

5. Innovaties doe je samen met de partners in het ecosysteem

"ga niet in een hoekje van je gebouw innovatie lopen bedenken"
Van Ginkel gelooft sterk in samenwerking met netwerk van partners en stakeholders buiten de overheid, omdat innovatie altijd een gezamenlijke inspanning is. Het heeft volgens hem geen zin om te innoveren als de omgeving niet mee innoveert. “Dan heb je mismatch.

Ook benadrukt hij dat innovaties moeten worden opgeschaald, wat een uitdaging blijft binnen de overheid vanwege verschillende organisatiedynamieken en prioriteiten.

Lees meer