Overheidsbrede visie op generatieve AI

Het Nederlandse kabinet heeft 18 januari als een van de eerste EU-lidstaten een visie op generatieve AI gepresenteerd. In de visie benadrukt het kabinet het belang van het ondernemen van actie met het oog op de mogelijkheden en uitdagingen van deze disruptieve en tegelijk kansrijke technologie.

De visie sluit aan op verschillende al lopende miljoeneninvesteringen vanuit onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en overheden om Nederland beter aan te sluiten op de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het doel is om een sterk AI-ecosysteem in Nederland en de EU te creëren, waar verantwoordelijke generatieve AI-innovatie kan gedijen.

Demissionair minister Micky Adriaansens (EZK): “ Alleen als we zelf meer gaan investeren in AI-innovaties, hebben we de mogelijkheid om mee te doen én richting te geven aan de juiste en kansrijke ontwikkeling van de technologie in zowel onze maatschappij als economie.”

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen" Generatieve AI is als een Formule 1-wagen, die opeens ook nog blijkt te kunnen vliegen, de atmosfeer kan bereiken, in zee kan duiken en ook nog onzichtbaar is op de radar. Eén ding weten we zeker: bestaanszekerheid mag nooit door big tech in de waagschaal worden gelegd. Daar bescherming tegen bieden, zorgdragen voor die evenwichtige verdeling van lusten en lasten, daar is deze visie voor"

De visie van het kabinet is dat de samenleving het volle potentieel van generatieve AI kan benutten, als de overheid actief bijdraagt aan veilige en rechtvaardige ontwikkeling en gebruik van generatieve AI. 

De visie is gebaseerd op vier centrale uitgangspunten:

  • veilige ontwikkeling en toepassing,
  • rechtvaardige ontwikkeling en
  • toepassing, dienstbaarheid aan menselijk welzijn en autonomie, en
  • bijdrage aan duurzaamheid en welvaart

Lees het hele rapport

afbeelding met 2 blokken, 1 kansen en mogelijkheden met iconen en 2 uitdagingen en risico's met iconen