Vijf inzichten voor impactvol innoveren binnen de Rijksoverheid

In de zomer hebben twintig innovatieve ambtenaren deelgenomen aan The Next Web Conference als onderdeel van het thema Innoveren met Impact.
Floor Kloosterman (directie CIO-Rijk, afd. I-stelsel en Vakmanschap), Harm van den Boogaard (innovatie manager, FMHaaglanden) en Olof Schuring (innovatie-adviseur, Ministerie van Justitie en Veiligheid) onderzochten het toepassen van innovatiemanagement in de complexe context van de overheid
Zij delen hun beste inzichten:

vijf inzichten met loor Kloosterman (directie CIO-Rijk, afd. I-stelsel en Vakmanschap), Harm van den Boogaard (innovatie manager, FMHaaglanden) en Olof Schuring (innovatie- adviseur, Ministerie van Justitie en Veiligheid)

5 inzichten

  1. Bied kaders en steun: Startups hebben vooral behoefte aan duidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan in plaats van directe investeringen. Toegang tot kapitaal kan worden verkregen via investeerders, maar wat ontbreekt, is een ondersteunend ecosysteem en geduld. Ze willen deel uitmaken van een gemeenschap waarin ze samen nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen.
  2.  Timing is alles: Succesvolle innovaties zijn het resultaat van verschillende factoren die op het juiste moment samenkomen. Innovatiemanagement biedt de structuur om een ruimere "window of opportunity" te creëren voor innovaties. Geduld is cruciaal, omdat innovatieprojecten, vooral binnen de overheid, vaak jaren in beslag nemen.
  3. Tech is geduldig: Een technologisch product gaat over meer dan de toegepaste techniek.  Zie het product als iets met een geest, gezamenlijk leren van het proces, een ziel: betekenis en ethische waarden en een lichaam -vorm en toepasbaarheid. Balans tussen deze elementen vereist tijd.
  4. Vertel het eerlijke verhaal: Storytelling is van cruciaal belang om mensen te bereiken en te overtuigen. In plaats van een superheldachtige benadering is het beter om te laten zien hoe alle betrokkenen bijdragen aan het succes van innovaties. Het eerlijke verhaal moet in lijn zijn met de realiteit en resoneren met de doelgroep.
  5. Omarm onzekerheid: Een goed idee komt beter tot stand als de organisatiecultuur stabiel genoeg is om in te experimenteren en flexibel genoeg om met de tijd mee te bewegen. Innovatiemanagement helpt bij het creëren van deze cultuur door projecten te structureren en keuzes te dwingen.

Lees meer