Vraag om radicale innovaties

Het Nederlandse start-upklimaat:
Prins Constantijn (Techleap) en Rinke Zonneveld, directeur van InvestNL, maken zich hard voor een gezond start- en scale-upklimaat in Nederland.
In een interview met InnovateX geven ze aan hoe zo’n klimaat bijdraagt aan innovaties waarmee we de transities in de fysieke leefomgeving goed kunnen doorkomen.
 

Prins Constantijn (Techleap) en Rinke Zonneveld in een interview

Het is van maatschappelijk en economisch belang dat er voortdurende vernieuwing is. Start-ups kunnen snel nieuwe technologieën eigen maken om maatschappelijke problemen op te lossen.
We staan voor grote transitie-uitdagingen. Dat vraagt om radicale innovaties. Start-ups dagen ook grotere bedrijven uit om te vernieuwen.

In de fysieke leefomgeving is het ingewikkeld omdat de overheid vaak de eindklant is. Ook is het lastig om ruimte te vinden voor innovatie, vooral op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Er moet een visie zijn vanuit departementen en andere overheden die bepaalt welke rol start-ups innemen in het beleid. Zo krijgen ze een eerlijke kans.

Beiden zijn ongeduldig over de huidige staat van het Nederlandse start-up ecosysteem en zien financiering, naast culturele en structurele factoren, als een obstakel voor groei. Ze pleiten voor een goed ingericht systeem dat start-ups de kans biedt om deel te nemen aan grote tenders in de fysieke leefomgeving.
Lees verder