Het innovatielandschap bij de rijksoverheid

RIC onderzoekt de mogelijkheid om de rijksbrede innovatie in kaart te brengen met een innovatielandschapskaart.

Wie, wat, waar en hoe?
Het Innovatielandschap bij de overheid - er zijn innovatielabs, innovatiehubs, supportteams innovatie, innovatieve (rijksbrede) programma’s, innovatie-adviesclubs, Innovatie communities, innovatiecourts, innovatieplatforms en innovatie events etc etc. 


Een overzicht is nodig om:
•    relaties tussen innovatie ‘clubs/entiteiten’ op te kunnen bouwen - daarvoor moet je dus weten welke ‘clubs’ er zijn. Om dan kennis, ervaringen en plannen uit te kunnen wisselen; elkaar op weg te helpen, gezamenlijke vraagstukken en methodes te ontdekken, en samen te werken.
•    te bepalen hoever het rijk is met de ontwikkeling van een innovatie infrastructuur, wat er ontbreekt, wat er beter kan.
•    een gezamenlijke taal te ontwikkelen. Wat bedoelen we bij de overheid met innovatie, innoveren of een sterk innovatief vermogen? Welke innovatie infrastructuur met welke opdracht hebben we nodig?


RIC heeft met meerdere gesprekken met ministeries en organisaties gevoerd en heeft in een 1e bijeenkomst een concept Innovatielandschapskaart besproken.

foto's van innovatielandschap bijeenkomst met meerdere mensen aan tafels in gesprek