Opschalen na succesvolle pilot

Overheidsorganisaties realiseren veel innovatieve ideeën voor de fysieke leefomgeving. Van creatieve mobiliteitsoplossingen zoals de Snuffelfiets. Maar na succesvolle tests blijft opschaling vaak uit en is het effect van de vernieuwingen vaak beperkt", zegt Albert Meijer, hoogleraar publieke innovatie aan de Universiteit Utrecht. "Het is lastig om naar aanleiding van die pilots grotere veranderingen voor elkaar te krijgen. Maar het kán wel."

5 soorten opschaling
Opschaling is het vertalen van een succesvol experiment naar de – grootschalige – praktijk. Er zijn 5 soorten opschaling:


•    Scaling in: het experiment dat met hulp van tijdelijke middelen succesvol bleek, wordt de normale werkwijze van de organisatie.
•    Scaling out: de innovatie wordt ook op andere locaties getest.
•    Scaling up: voor een innovatie die in de pilot succesvol bleek, is een aanpassing van beleid nodig.
•    Scaling deep: er is brede steun nodig vanuit de samenleving voor de nieuwe aanpak, inclusief aanpassingen aan het systeem, het beleid én het gedrag van burgers.
•    Scaling beyond: het uitbreiden van een succesvolle innovatie naar andere toepassingen.
Een voorbeeld van succesvolle opschaling is de Snuffelfiets, waarbij inwoners sensoren aan hun fietsen hangen om data te verzamelen over de fysieke omgeving. Deze innovatie begon met een kleine pilot in Zeist en groeide uit tot een project met 500 deelnemers in de provincie Utrecht, waardoor het een van de grootste pilots in Europa werd.
 
Er zijn echter ook barrières voor opschaling, zoals het idee dat wat op de ene locatie werkt, niet op een andere zal werken, tijdelijke projectbudgetten die losstaan van structurele overheidsbudgetten, de noodzaak van andere vaardigheden om innovaties in organisaties te integreren, en de kloof tussen dagelijkse praktijk en politieke realiteit.
Om met succes op te schalen, zijn er drie essentiële elementen nodig: opschalingscapaciteit binnen de organisatie, evenwicht tussen creatieve en institutionele aspecten van innovatie, en een goed doordachte opschalingsstrategie. Innovatie is een langetermijnproces, en samenwerking is cruciaal voor succesvolle opschaling.

Lees verder