Ga niet blind experimenteren met generatieve AI

Generatieve AI staat centraal in discussies in Nederland en Europa, waarbij staatssecretaris van Huffelen waarschuwt voor roekeloos experimenteren en pleit voor dringende regelgeving. Ze benadrukt het belang van een gecontroleerde aanpak en de noodzaak van transparantie bij het gebruik van AI.

Tijdens het iBestuur Congres 2023 werd de rol van de overheid in het omgaan met generatieve AI besproken. De consensus is dat generatieve AI onmisbaar is geworden in de samenleving, maar er rijzen vragen over hoe ermee om te gaan en welke rol de overheid hierin moet spelen.
Ursula von der Leyen pleit voor de oprichting van een internationaal panel dat de ontwikkelingen op het gebied van AI nauwlettend volgt en aanbevelingen doet, vergelijkbaar met het klimaatpanel van de VN. Staatssecretaris van Huffelen heeft eerder het idee geopperd voor een internationaal centrum dat verantwoordelijk is voor het onderzoek, testen en reguleren van AI, bij voorkeur gevestigd in Nederland.
 
Het advies is om voorzichtig te zijn, geen overhaaste experimenten uit te voeren en een gecontroleerde omgeving te waarborgen. Er wordt voorgesteld om nationale dialogen te organiseren over generatieve AI, waarbij overheden, bedrijven, wetenschap, maatschappelijke instellingen en burgers betrokken worden.
 
Van Huffelen pleit voor regulering van AI, maar dat betekent niet dat ze tegen innovatie is. Zolang het maar in een gecontroleerde omgeving gebeurt. Op de vraag of ze nu achterover kan leunen nu ze demissionair is, zegt ze resoluut: “Technologie is niet demissionair”.
 

Verder lezen