Departementen werken samen aan visie op generatieve AI

Meer dan anderhalf miljoen Nederlanders maken al gebruik van generatieve AI. Een vorm van AI waarbij complexe algoritmes worden ingezet om nieuwe content te creëren, zoals tekst, afbeeldingen of video’s. (In deze video een heldere uitleg over generatieve AI)

Een bekend voorbeeld is ChatGPT. Het wordt steeds duidelijker dat deze technologie naast kansen ook risico’s, uitdagingen en ethische dilemma’s met zich meebrengt.
 
Daarom werkt het ministerie van BZK in nauwe samenwerking met andere departementen, waaronder het ministerie van EZK, JenV en OCW, aan een visie op de impact van generatieve AI. De visie beschrijft de impact op de samenleving en de verschillende juridische, ethische en technische gevolgen van deze technologie.
 
Net als bij andere impactvolle technologieën, zoals de stoommachine en de computer, kan generatieve AI ingrijpende gevolgen hebben. De zorgen hierover zien we terug in het maatschappelijke en politieke debat. Eind maart riep een ingediende Tweede Kamer motie het kabinet op tot een integrale visie op de toepassing, mogelijkheden en risico’s van nieuwe AI-producten.
Deze motie werd door 147 Tweede Kamerleden gesteund en was het startschot van het visietraject op generatieve AI.
 

Lees meer