BZK gaat met Algorithm Audit kennis opbouwen met validatie van AI

Demissionair staatssecretaris Van Huffelen heeft aangekondigd dat er samen met maatschappelijke organisaties publieke kennis wordt opgebouwd om de risico's van vooringenomenheid en de begrijpelijkheid van algoritmische systemen te vergroten.


Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaat hiervoor samenwerken met Algorithm Audit, een non‐profitorganisatie die zich richt op ethische algoritmen en het delen van kennis. 
Het gebruik van algoritmen en complexere AI‐systemen kan negatieve gevolgen hebben als ze in de verkeerde context worden ingezet. Dit kan de publieke waarden en fundamentele rechten aantasten, zoals privacy, non‐discriminatie en menselijke waardigheid. Van Huffelen heeft in Singapore gezien hoe de AI Verify Foundation, gesteund door de overheid, werkt aan een wereldwijde gemeenschap om vertrouwen in AI op te bouwen en hulpmiddelen te ontwikkelen voor validatie.


Algorithm Audit gebruikt auditcommissies en open‐source AI‐auditingtools om 'algoprudence' te ontwikkelen, wat case‐gebaseerd normatief advies over ethische algoritmen inhoudt. De organisatie bouwt ook aan een Europees kennisplatform
met experts op het gebied van verantwoord algoritmegebruik.

Lees meer

algoritme