Accepteer als overheid je mislukkingen

Hoogleraar innovatie Paul Iske is oprichter van Het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Het instituut richt zich op het faciliteren en toegankelijk maken van leerervaringen. Door middel van het bestuderen van 'briljante mislukkingen' faciliteren en maken ze leerervaringen toegankelijk.

Als er iets mislukt binnen de overheid, is de tolerantie niet groot’

We besteden te weinig aandacht aan wat we geleerd hebben, ook wel de
“faalopbrengsten” genoemd. Ze hebben 16 faalpatronen geïdentificeerd, die
helpen bij het begrijpen en leren van mislukkingen.
Voor overheidsinnovaties zijn de archetypen "lege plek aan tafel" en "de Canyon" kenmerkend.

  • De lege plek aan tafel verwijst naar het gebrek aan betrokkenheid van relevante partijen bij de ontwikkeling, wat vaak leidt tot een gebrek aan draagvlak.
  • De Canyon verwijst naar het vasthouden aan routines en richtlijnen die niet

passen bij innovaties.


Volgens de innovatiebarometer leiden in ongeveer 60 procent van de gevallen overheidsinnovaties tot verhoogde efficiëntie en betere dienstverlening Als er iets mislukt binnen de overheid, is de tolerantie niet groot’ Dat heeft te maken met de cultuur binnen en ook buiten de overheid. Er is een versmelting van de ambtelijke wereld, de politieke wereld en de buitenwereld. Het IvBM wil die tolerantie vergroten door erover te praten, de aandacht vestigen op het feit dat mensen doorgaans hun best doen en aan te geven dat de faalopbrengsten ook de moeite waard zijn.


Overheidsorganisaties bieden vaak weinig ruimte om fouten te maken, en de
tolerantie voor mislukking is laag. Iske pleit voor een veilige omgeving waarin
mensen de ruimte krijgen om te experimenteren zonder dat hun fouten direct op henzelf als persoon worden betrokken. Hij benadrukt het belang van openheid over mislukkingen en het delen van leerpunten.


Zijn gouden tip aan de overheid: doe niet zo verkrampt! Je hoeft je nergens
voor te schamen als je je best gedaan hebt. Ga daarnaast als overheid ook meer achter je medewerkers én jezelf staan als iets niet helemaal goed gaat. En spreek dat als overheid ook uit: “dit hebben we om deze reden gedaan, dit is de uitkomst en dit hebben we geleerd”. Om de discussie heen praten en met slappe antwoorden schiet je niets op, dat noemt hij “georganiseerde domheid”
Lees het hele interview met mooie voorbeelden.