De RIC-sessies tijdens INNOvember

Tijdens de innovatiemaand INNOvember behandelt RIC, op drie vrijdagen 
om 13.00 uur, een thema dat relevant is voor de RIC community.

RIC sessies

Vrijdag 4 november 13.00 uur – Hoe betrekken we inwoners bij innovatie?

Overheden worstelen met het betrekken van inwoners bij innovatie, terwijl juist diezelfde inwoners goede ideeën hierover hebben. Hoe betrek je inwoners bij de innovatie ecosystemen van de Rijksoverheid? Samen met enkele inwoners en organisaties met kennis van burgerparticipatie onderzoeken we deze vraag.


Vrijdag 11 november 13.00 uur – Innovatie en jonge ambtenaren
Kijken jonge rijksmedewerkers anders naar het werk van de overheid en de rol van innovatie hierin? Zo ja: wat is er dan anders en wat is daarvan het effect? Maakt de overheid voldoende gebruik van de veranderkracht van zijn jonge medewerkers en zo niet, wat moet er veranderen zodat dit wel het geval is? Hoe is de relatie tussen jongere en ouders rijksmedewerkers?
Samen met FUTUR Jonge Ambtenaren Netwerk en andere jonge rijksmedewerkers onderzoeken we deze vraag.


Vrijdag 25 november 13.00 uur – Communities als innovatieve werkwijze binnen de rijksoverheid.

Communities als innovatieve manier van samenwerken binnen de rijksoverheid - denk aan RIC zelf! Maar waarom poppen ze de afgelopen jaren overal op, wat is hun meerwaarde? Hoe zorg je dat een community effectief is? En hoe zet je daarbij
een digitaal platform in?


▶ Voor de sessies kun je je aanmelden op https://www.innovember2022.nl