RIConline en Alkemio leren samen

Het RIC team krijgt wel eens de vraag: hoe onderscheidt RIConline zich van Alkemio, het andere goedlopende platform voor samenwerking in een community? Beide platforms zijn bedoeld als open omgeving waar mensen online kunnen samenwerken rond innovatie.

RIConline en Alkemio vullen elkaar aan

RIConline en Alkemio vinden zelf dat de platforms elkaar goed aanvullen. De beide teams spreken elkaar regelmatig en staan open om van elkaar te leren. Want online samenwerken in communities aan innovatie… is superinnovatief! Er is geen sprake van één beste manier om dit te doen. RIConline en Alkemio leren van elkaar over wat er werkt, hoe je de community kunt helpen, en wat de impact van online samenwerking op een platform kan zijn. De teams hebben uitgesproken dat ze elkaar willen versterken en absoluut niet willen strijden om gebruikers.

Overeenkomsten en verschillen

De keuze voor RIConline of Alkemio, of beiden, hangt af van wat je wilt halen uit de online samenwerking. De platforms verschillen in ambities, aard en mogelijkheden.

RIConline legt de focus op ontmoeting en kennisuitwisseling tussen mensen van ministeries, uitvoeringsorganisaties en hun samenwerking met kennisinstellingen en andere partijen buiten het rijk. Alkemio staat voor beter samenwerken aan uitdagingen (challenges) over organisatie-grenzen heen. Alkemio richt zich op iedere persoon of organisatie die bij wil dragen aan een vraagstuk of probleem in zijn/haar omgeving. Of dit nou een grote of een kleine ‘challenge’ is. Denk aan smart mobiliteit, open innovatie of samenleven en wonen in een democratie.   

En daar ligt het verschil. Bij Alkemio staan challenges centraal, met een community om de challenge heen. De community krijgt de kans hier, via haalbare stappen, aan bij te dragen en naartoe te werken. Bij RIConline zijn dergelijke challenges niet het uitgangspunt.  Dit platform zet community vorming in brede zin centraal en laat gebruikers zelf, bottom-up, bepalen aan welke thema’s, problemen en uitdagingen rond innovatie ze willen werken.

Zoals we aan het begin al zeiden: kies je voor RIConline, Alkemio of allebei? Kijk vooral wat jij - en jouw community - wil.