Uitreiking eerste certificaten opleiding Innovatiemanagement

Op 25 maart reikt DGOO Marieke van Wallenburg certificaten uit aan de eerste lichting geslaagden van de nieuwe opleiding Innovatiemanagement voor de overheid. Ze ontvangt dan tevens de handreiking ‘Innoveren met Impact’. Een publicatie die speciaal voor de opleiding geschreven werd en nu beschikbaar is voor iedereen met interesse in het onderwerp.

Onze samenleving verandert in rap tempo. Dat zorgt voor grote en nieuwe vragen, maar biedt ook kansen. Om die te identificeren en benutten is er behoefte aan nieuwe oplossingen, anders denken, anders kijken én anders doen. Daarom is het UBR|Ontwikkelbedrijf de opleiding Innovatiemanagement voor de overheid gestart. Een leergang gericht op professionals die actief (willen) zijn op innovatiegebied.

“Innovaties in Nederlandse overheidsorganisaties leiden in 60 tot 65% van de gevallen tot betere dienstverlening én meer efficiency. Innoveren is dus van grote toegevoegde waarde”,

zegt Marieke van Wallenburg, Directeur-Generaal Overheidsorganisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “Door onze overheidsprofessionals op te leiden in dit vakgebied, verhogen zij hun innovatieve vermogen. En daarmee het innovatieve vermogen van de overheid. Dit helpt ons sneller in te spelen op veranderingen in de maatschappij. En zo de maatschappelijke opgaven écht vooruit te helpen. 

Ik kijk er enorm naar uit de eerste lichting deelnemers van de opleiding Innovatiemanagement hun certificaat te overhandigen en te ontmoeten. Want professionals die innovatief denken én doen, dat hebben we nodig binnen overheidsorganisaties!”

Tijdens de opleiding krijgen overheidsprofessionals handvatten om aan de slag te gaan met innovatiemanagement. Na afronding krijgen ze het certificaat ‘Innovation Management System for Government Professionals’ (IMS-GOV-Pro). Alle deelnemers met een certificaat op zak vormen samen een community van innovatiemanagement professionals. Deze community wordt vanuit het UBR|Ontwikkelbedrijf ondersteund met diverse activiteiten en tools om kennis en netwerk actueel te houden.

Ook aan de slag?

Op 8 april start een nieuwe groep deelnemers. In 10 sessies van een dagdeel ga je met thema’s als leiderschap, cultuur, sociale innovatie en uitvoering aan de slag. Deels op locatie, deels online. Inschrijven kan tot 24 maart. Meer weten over de opleiding Innovatiemanagement voor de overheid? Neem contact op met het Programma Innovatie Management via pim@rijksoverheid.nl. Of bekijk hieronder bij documenten de brochure.