Begeleiding en financiering voor innovatiecompetities

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar aan (semi-) publieke opdrachtgevers om innovatieve producten of diensten te laten ontwikkelen die bijdragen aan maatschappelijk vraagstukken. Indienen van voorstellen kan van 17 tot 31 mei 2021.

man die een lamp in zijn handen houdt
Beeld: Riccardo Annandale op Unsplash

EZK stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor het organiseren van innovatiecompetities, zoals Small Business Innovation Research (SBIR) en Innovatiepartnerschap. (Semi-)Publieke organisaties kunnen zo op zoek naar nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en het duurzamer, sneller, betrouwbaarder of veiliger (blijven) vervullen van publieke taken. Voorwaarde is dat de voorstellen bijdragen aan het realiseren van de missies in de Kennis- en Innovatieagenda’s 2020–2023.

Deze oproep heeft betrekking op de thema’s:

  • Energietransitie en duurzaamheid
  • Toekomstbestendige mobiliteitssystemen
  • Circulaire economie
  • Landbouw, water en voedsel
  • Gezondheid en zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën (zoals nanotechnologie en AI)
  • Maatschappelijk verdienvermogen

Haalbaarheidsonderzoeken en ontwikkeltrajecten

De innovatiecompetities zijn trajecten waarbij publieke organisaties een vraagstuk uitzetten waarvoor nog geen product of dienst op de markt beschikbaar is. Door steun voor haalbaarheidsonderzoeken en ontwikkeltrajecten, kunnen de nodige oplossingen uitgedacht en opgeleverd worden. Zo krijgen mkb’ers de kans om hun innovatieve ideeën ten uitvoer te brengen.

Cofinanciering

In 2021 zal EZK bijdragen aan tenminste 3 innovatiecompetities. De voorstellen, die op volgorde van indienen worden gehonoreerd, kunnen rekenen op maximaal 50% cofinanciering (tot 500.000 euro) van de ontwikkelingskosten voor innovatieve oplossingen. Daarnaast bieden de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)/PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden kosteloos expertise en ondersteuning (met uitzondering van Rijksoverheidsorganisaties).

Oproep

De oproep met eisen en beoordelingscriteria is op 7 april 2021 gepubliceerd in Staatscourant nr. 17642. Een voorstel indienen kan vanaf 17 mei 2021 10:00 uur tot uiterlijk 31 mei 2021 16:00 uur bij RVO, met behulp van het online startformulier op RVO.nl. Hier vindt u ook een quick scan om te toetsen of je voorstel geschikt is voor een innovatiecompetitie en informatie over de oproep en het indienen van voorstellen.

Inspirerende voorbeelden

In het SBIR Projectenboek vind je 11 oproepen uit de periode 2011-2020. Per oproep worden 1 of 2 succesvolle projecten uitgelicht.