RIC zoekt de samenwerking op met RBB Groep

Sinds kort werkt RIC samen met de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB Groep). De RBB Groep is een netwerk van 44 landelijk opererende uitvoeringsorganisaties in de publieke sector.

logo van de RGG Groep

Samen leren, samen beter, samen doen!

Onder de missie ‘Samen leren, samen beter, samen doen!’ bouwt de RBB Groep samen met aangesloten organisaties aan een continu lerend netwerk. Het doel is kwaliteitsverbetering van prestaties en dienstverlening aan de burger.

De RBB Groep werkt vanuit vertrouwen, verbinding en openheid. Door in leerplatforms ervaring uit te wisselen met collega’s van andere organisaties, netwerkvragen en cijfers te delen en onderzoeken bij en met elkaar uit te voeren staat leren binnen alle activiteiten centraal. Good (en bad) practices worden gedeeld en er is aandacht voor netwerkvorming. Zo organiseert de RBB Groep jaarlijks het netwerkcongres Leren in Uitvoering.

RIC en RBB Groep bundelen hun krachten. Hiermee sluit RIC aan op de behoefte om op het gebied van innovatie meer van elkaar te leren binnen het RBB netwerk. Dit netwerk versterkt tegelijkertijd RIC en zorgt voor nieuwe connecties. Door samen te leren, worden we samen beter.