Technologieën op een rij & Rijksbrede techscan

Deepfakes, drones, nano-materialen en sensoren in alles. Er is een versnelling gaande in de technologische ontwikkeling die fundamenteel ingrijpt op onze maatschappij. Maar wat betekenen dit soort nieuwe technologieën voor de Rijksoverheid? Voor veiligheid? Voor vrijheid? Voor de rechtsstaat, de democratie en het openbaar bestuur?

foto van iemand met een VR bril op
Beeld: Sophia Sideri op Unsplash

Producten

Via TechFocus.nl werken we interdepartementaal samen. We delen kennis over technologie, voeren verkenningen uit en leren van elkaar. We nodigen je graag uit om mee te doen.

Een uitgelezen kans om bij te blijven

Of je nu beleidsambtenaar bent, of innovator in de praktijk: je wil bijblijven bij de technologische ontwikkelingen. In de eerste plaats omdat technologische ontwikkeling raakt aan je eigen werk. Maar ook omdat de overheid een rol heeft in het beheersen van technologie om burgers te informeren en te beschermen. Wat bijblijven lastig maakt, is dat nieuwe technologieën zich razendsnel ontwikkelen, en zich weinig aantrekken van de grenzen van de ministeries. 

Om overzicht te bieden en samenwerking rijksbreed te ondersteunen, heeft de werkgroep ‘Technologische Verkenningen’ van de Rijks Innovatie Community een tweetal producten ontwikkeld:

Technologieën op een rij

Als basis voor de Rijksbrede Techscan is op Techfocus.nl een overzicht gemaakt van maar liefst 58 technologieën die relevant zijn voor de rijksoverheid. Dit overzicht bevat per technologie basisinformatie, praktische voorbeelden, publicaties, media en relevante kennisbronnen. De werkgroep doet hiermee een handreiking naar rijksambtenaren om actuele kennis over technologische ontwikkelingen meer toegankelijk te maken en overzicht te bieden in een snel groeiend aantal ontwikkelingen.

Rijksbrede Techscan

Met de technologieën op een rij als uitgangspunt, is per departement een inschatting gemaakt van de technologieën die het meest relevant zijn. Door vergelijking van de antwoorden konden ook blinde vlekken en kansen voor samenwerking tussen departementen worden geïdentificeerd.

In de voor ons liggende periode wordt het proces van technologiescanning verder doorontwikkeld.

Doe mee!

Welke technologieën hebben volgens jou de meeste impact? Waar zie je risico’s en kansen? Techfocus biedt je het overzicht en de mogelijkheid om in gesprek te gaan over technologische ontwikkelingen en innovatie. Bekijk daarvoor het overzicht van relevante technologieën voor de Rijksoverheid, en sluit je aan bij één van de netwerkgroepen op Techfocus. Weet jij alles al over een bepaalde technologie, maar is er nog geen netwerkgroep op dat thema, dan dagen we je uit zelf een groep te starten. Stuur een mail naar RIC@rijksoverheid.nl en we helpen je op weg.