TechTegenCorona

Meer dan 300 technologische organisaties slaan de handen ineen om ervoor te zorgen dat de zorg, overheid en veiligheidsregio’s optimaal hun werk kunnen doen. Zij bieden gratis hulp in de vorm van hun kennis op het gebied van technologie, data analyse en digitale veiligheid. Dit initiatief heet: TechTegenCorona.

Matchmaking

Naast hun kennis en kunde op het gebied van technologie, verbinden ze vraag en aanbod met elkaar. Een uitdaging vanuit de zorg, de veiligheidsregio’s of de overheid kan zo efficiënt gekoppeld worden aan geschikte partijen die aan een snelle en concrete oplossing kunnen werken. Op die manier wil TechTegenCorona een bijdrage leveren aan de aanpak van de corona crisis en de bestrijding van de negatieve gevolgen ervan.

Partners

Op initiatief van PublicMatters is deze samenwerking tussen ruim 2.000 tech experts en de overheid tot stand gekomen. Zij werken nauw samen met o.a. de ministeries van Justitie en Veiligheid, Defensie, Economische Zaken en Klimaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onder andere de Minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, onderschrijft dit initiatief.

Meer informatie over TechTegenCorona en haar partners vind je op: www.techtegencorona.nl