Rijks Innovatie Community steunt eRIC

Op 5 maart gaf Frits Bussemaker een interview aan de organisatie van de eRIC vakbeurs over waarom de Rijks Innovatie Community dit congres ondersteunt. Lees hieronder het interview.

Innovatie in het veiligeheidsdomein

Wie wil leren en innoveren moet buiten de grenzen van zijn eigen organisatie durven kijken. Dat is kort samengevat de missie van de Rijks Innovatie Community (RIC). Het kennisplatform voor innovatie binnen de Rijksoverheid verbindt initiatieven van Rijksdiensten over en weer met elkaar. De netwerk- en platformgedachte achter eRIC 2020 spreekt het RIC aan en daarom steunt de community de vakbeurs. Ook in het veiligheidsdomein wordt immers veel innovatie bedreven. Daar is wellicht winst te halen voor diensten die opereren buiten de sector Openbare Orde en Veiligheid én andersom, overweegt Frits Bussemaker, kwartiermaker en community manager bij het RIC.

Doel van de Rijks Innovatie Community

“Innovatie is een breed begrip. Het RIC richt zich zowel op technische als op sociale en maatschappelijke innovaties. Met als focus organisaties binnen de Rijksoverheid. Op heel veel plaatsen wordt innovatie bedreven, maar Rijksoverheden hebben nog geen automatisme om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Dat is het hoofddoel van de Rijks Innovatie Community: eilandjes met elkaar verbinden, kennis delen en leren van elkaar. Vindingen en vernieuwingen bij de ene dienst kunnen van grote waarde zijn voor andere diensten. Het is zonde om veel tijd, geld en menskracht in een innovatieproject te stoppen, terwijl een andere dienst misschien al pasklare antwoorden heeft. Delen van kennis en ervaringen kan helpen dubbel werk te voorkómen.”

Drones en cybersecurity

Voorbeelden van innovatieprojecten die de Rijksoverheid verbinden met de wereld van hulpverlening en crisisbeheersing, zijn de toepassing van drones en cybersecurity. “Het zijn twee aandachtsgebieden waar we mogelijkheden zien om verbinding te leggen”, vervolgt Frits Bussemaker. “Dronetechnologie is voor alle Rijkssectoren van belang en ook voor veiligheid en crisisbeheersing. Wat kan het veiligheidsdomein leren van ervaringen met dronetoepassingen bij rijksinspecties, milieutoezicht, in de landbouw of weg- en waterbeheer? Op welke terreinen kunnen we de samenwerking rond nieuwe drone-ontwikkelingen bevorderen? De techniek gaat heel hard en kennis en kunde die de ene dienst al in de praktijk brengt, is bij andere diensten misschien nog onbekend. Leer van elkaar! Cybersecurity is net zo’n belangrijk thema dat ook alle Rijksdiensten en de OOV-wereld verbindt. Alle Rijksoverheden zijn via ICT en informatiestromen met elkaar en met andere sectoren verweven. Als er één innovatiegebied is waarin we als overheden samen moeten optrekken, dan is het wel digitale veiligheid. Samen ontwikkelen en testen van nieuwe beschermingsstrategieën tegen cyberaanvallen bijvoorbeeld. Daarom zoeken we op dit gebied nadrukkelijk naar partnerschappen en verbinding tussen innovatieprojecten.”

De rol van het RIC op de eRIC

Op de eRIC-vakbeurs zal de RIC een relatief onzichtbare partij zijn, verzekert Frits Bussemaker. “We hebben geen stand, laten niets zien en verkopen niets. Voor ons platform is juist het voortraject heel belangrijk. eRIC richt zich primair op de diensten in de sector Openbare Orde en Veiligheid. Samen met beursorganisator Sander Hesseling hebben we in de voorbereidingsfase in kaart gebracht voor welke Rijkspartijen de eRIC-vakbeurs nog meer interessant kan zijn. Voor wie is er op eRIC interessante informatie te halen op innovatiegebied en wat kunnen organisaties van buiten het OOV-domein bijdragen aan vernieuwing en verbetering van hulpverlening, rampenbestrijding en crisismanagement? Er is op eRIC 2020 heel veel kennis, techniek en innovatiecapaciteit bij elkaar en diverse Rijksdiensten nemen deel aan de beurs. Op basis van de voorverkenning hebben we de partners in ons RIC-netwerk gewezen op de vakbeurs en op de mooie kansen die de beurs biedt voor samenwerking en kennisdeling”