Het ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkelt de samenwerking met startups door: het nieuwe normaal!

Afgelopen twee jaar heeft JenV ervaring opgedaan met het samenwerken met startups gericht op de innovatieve aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken. Dankzij deze Startup in Residence (SiR) programma’s zijn in totaal 13 maatschappelijke vraagstukken in samenwerking met startups opgepakt. Maar nu gaat JenV verder, met de JenV Hub-Startups. Hierin staan de vijf v-doelen centraal: verbinden, vernieuwen, versterken, verspreiden en verder brengen.

Vijf stappen

De JenV Hub-Startups ondersteunt je om in vijf stappen je probleem en de mogelijke oplossing helder te hebben: krijg je vraag scherp, vind en selecteer een startup, ontwerp en test een prototype, leer en optimaliseer, koop het in én creëer impact. En je kunt starten met dit innovatie traject wanneer je wilt.

JenV Hub-Startups

Peter Elias, startup-officer JenV en strategisch adviseur, stond tweeënhalf jaar geleden aan de wieg van het SiR programma. Het blijkt dat de samenwerking tussen JenV en startups een gouden greep is.

Startups kijken met een frisse, open blik naar de – maatschappelijke - opgaven waar wij als JenV voor staan. Ze leren ons om op een andere manier naar vraagstukken te kijken. Dat is heel inspirerend en leerzaam voor ons. Bovendien leidt die samenwerking tot concrete, goed toepasbare oplossingen. Met de JenV Hub-Startups nodigen we ook startups actief uit om ook ongevraagd innovatieve oplossingen aan ons voor te stellen: zeg maar ‘creativiteit en oplossingen op zoek naar opgave-eigenaar’.

Marnix Heijsman en Henk Verkerk ondersteunen de betrokken partners bij de JenV Hub-Startups. Wanneer het samenwerkingsproject tussen opgave-eigenaar en startup eenmaal van start gaat, kijkt de Hub op de achtergrond mee. Wanneer de samenwerking uiteindelijk leidt tot een veelbelovend en succesvol getest prototype, zit de taak voor de Hub er nog niet op. Marnix Heijsman:

Zo kunnen we samen met de opgave-eigenaar en de startup zoeken naar een passende pilotomgeving. Of samen met het Inkoop-UitvoeringsCentrum, het JenV-onderdeel - of een betrokken partner - helpen en adviseren bij het inkooptraject. Het is immers de bedoeling dat het werken met startups ‘normaal’ wordt.

Informatie?

Wil je meer weten over de JenV Hub-Startups? Hoe dit je kan helpen bij het vinden van innovatieve oplossingen voor een maatschappelijke opgave? Neem dan contact op met Peter of Marnix via de mail of loop binnen op Noord 10 van de Turfmarkt in Den Haag.