Inno-vember: het rijksbrede innovatie congres

Hoe staat het met het innoverende vermogen van de Rijksoverheid? Ervaar het zelf in november tijdens het rijksbrede innovatie congres Inno-vember!


Technologie en innovatie zijn steeds belangrijker voor de publieke sector. De rijksoverheid wordt geconfronteerd met complexe uitdagingen waarbij innovatie noodzakelijk is om nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Dankzij innovatie vergroot de overheid de effectiviteit en de kwaliteit van de dienstverlening en kan het werk slimmer georganiseerd worden.
 

Doel

Omdat technologie en innovatie zich niet houden aan departementale grenzen organiseert de rijksoverheid gedurende de hele maand november een rijksbreed innovatie congres: Inno-vember. Omdat er zo veel van elkaar te leren is! Bestaande innovatie initiatieven van de verschillende rijksonderdelen kunnen hier de krachten bundelen en van elkaars netwerken profiteren. Tijdens het congres ervaren bezoekers wat de innovatiekracht van de overheid is. Kennisdelen, uitwisselen van verhalen en netwerken versterken staat centraal.

Opzet

Het congres begint met een plenaire aftrap, gevolgd door een reeks van evenementen op verschillende locaties van de rijksoverheid. Aan de hand van thema’s organiseert iedere deelnemende organisatie eigen deep dives, demo’s of dummy sessies toegankelijk voor alle rijksambtenaren. Op die manier kan iedereen gemakkelijk deelnemen en komen alle thema’s bij alle ministeries aan bod. De maand eindigt met een gezamenlijke afsluiting.

Programma

Het programma is gebaseerd op de volgende thema’s:

  • Randvoorwaarden voor innovatie: hoe organiseer je innovatie met je omgeving, wat zijn belangrijke juridische of ethische consequenties van nieuwe technologieën;
  • Thema’s die ons allemaal raken, zoals: realtime intelligence, data gedreven werken, slimmer handhaven, innovatieve overheidsparticipatie en dienstverlening;
  • Relevante technologische ontwikkelingen (sleuteltechnologieën), zoals: life sciences, robotica, kunstmatige intelligentie, gezichtsherkenning, mens-machine teaming; en
  • Sociale innovaties, zoals gedragsbeïnvloeding (nudging) en innovatie in het personeelsbeleid.
     

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor alle rijksambtenaren die affiniteit met innovatie hebben. De toegang is gratis. Inno-vember is een initiatief van een aantal ministeries en staat open voor alle ministeries. Het congres wordt ondersteund door de Rijks Innovatie Community.

Innovatie als prioriteit

Er is een toenemende aandacht voor innovatie, technologie en digitalisering bij de overheid. Denk aan de Nederlandse Cybersecurity Agenda, de Agenda Digitale Overheid, de Digitaliseringsstrategie in het regeerakkoord en het parlementair onderzoek naar digitalisering.
Inno-vember laat zien wat er op deze gebieden al is gebeurd en wat de ambities zijn.

Doe mee!
Wil je graag bijdragen aan Inno-vember of heb je ideeën? Stuur een mail aan RIC@rijksoverheid.nl.