Interventies op maat door het gebruik van wearables

Op donderdag 3 oktober kwam Wearables in Practice (WIP) netwerk voor de 6de keer  bij elkaar. Tijdens het symposium ¨Wearables met betrekking tot technische, ethische, juridische en veiligheidskwesties´ werden interessante casussen uit de praktijk en wetenschappelijke onderzoeken gepresenteerd.

Wearables en biofeedback bieden al jaren veelbelovende innovatieve mogelijkheden voor het veiligheidsdomein. Met technologische toepassingen zoals een smartwatch of medische registratieapparatuur kunnen interventies voor gedetineerden die agressie regulatieproblemen hebben worden verbeterd. Het gebruik van wearables kan leiden tot nieuwe interventiemogelijkheden.

Interventies op maat

Door het dragen van wearables kunnen gevangenen inzicht krijgen in persoonlijke stressfactoren. Deze informatie kan leiden tot beter agressiebeheer. Maar ook toezicht  via wearables in het strafrecht, reclassering, jeugdzorg of kinderbescherming zouden kunnen leiden tot interventies op maat, die het huidige instrumentarium aanvullen.

Ondanks deze mogelijkheden zijn er ook nog veel vragen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de privacy- en beveiligingsaspecten die verbonden zijn  aan het gebruik van wearables.

Mitsen en maren

Tijdens het symposium kwamen veel van deze vragen aan bod. Er was voldoende ruimte om hierover met elkaar in discussie te gaan. Hoe wordt er bijvoorbeeld voor gezorgd dat persoonlijke biofeedback-gegevens niet terechtkomen bij partijen die er geen toegang toe mogen hebben? Ethische kwesties spelen een rol. Welke belangen moet je afwegen wanneer je biofeedback voor het welzijn van iemand gebruikt? Wat zijn de beveiligingsrisico'? Hoe voorkomen we dat wearables leiden tot een verhoogd risico op spionage? Waar gaan de gegevens naartoe en wie kan ze gebruiken? Concluderend kunnen we zeggen dat we nog een hoop moeten leren over het onderwerp wearables, voordat we deze apparaten kunnen gebruiken voor activiteiten in ons dagelijks gebruik.

Leren

Dat leren gebeurt binnen het WIP-netwerk door middel van pilots, projecten en wetenschappelijke onderzoeken. In de middag was er een gevarieerd programma met diverse presentaties. Suzanne Hartholt vertelde over wat de juridische kwesties zijn van het gebruik van wearables op de werkplek. Maar ook onderwerpen zoals: de bescherming van persoonlijke gegevens in Big Data-instellingen en wearables op het gebied van veiligheid en Justitie kwamen aan bod.

WIP-netwerk

Het WIP-netwerk is in 2016 opgericht als kennisdeling platform voor iedereen die geïnteresseerd is in de nieuwe mogelijkheden en ervaringen van zelfmeting en voor de uitdagingen met betrekking tot beveiliging en privacy. Deelnemers uit het netwerk richten zich op trends, onderzoek en projecten, kijkend naar kansen en bedreigingen die worden geboden door het gebruik van wearables en de opslag van de gegevens.  In april 2020 komt het netwerk opnieuw bij elkaar. De leden van de Rijks Innovatie Community kunnen aan deze bijeenkomst deelnemen of lid worden van de LinkedIngroep WIP-netwerk.