Rijksbreed Innovatiecongres en start pilot kennisdossiers

In de Programmaraad van dinsdag 21 mei 2019 is gevraagd welke departementen willen bijdragen aan het eerste Rijksbrede Innovatiecongres in 2020. Ook gaat UBR starten met een kleinschalige pilot over kennisdossiers. De community van het RIC zal gebruikt worden om te testen of een dergelijke tool voorziet in een brede behoefte bij beleidsambtenaren.  

In de Programmaraad zitten vertegenwoordigers van verschillende departementen en uitvoeringsorganisaties. Ze bewaken de visie en strategie van RIC en zijn verantwoordelijk voor de programmering. De Programmaraad komt iedere zes weken bijeen.

Rijksbreed-Innovatiecongres 2020

Om de twee jaar organiseert het ministerie van JenV een Innovatiecongres. Tijdens dit congres worden nieuwe innovaties en technologische ontwikkelingen binnen het werkveld van JenV gepresenteerd.  Vanuit de Rijks Innovatie Community ligt de wens om samen te werken met andere ministeries en een gezamenlijk Innovatiecongres te organiseren. JenV is graag bereid om hiervoor capaciteit en middelen beschikbaar te stellen in plaats van het organiseren van een eigen congres. Een mooie kans om te laten zien wat er Rijksbreed op het gebied van innovatie speelt en leeft.

De programmaraad doet een oproep richting de community. Welke andere ministeries willen hieraan bijdragen, en welke communityleden zijn geïnteresseerd om het Rijksbrede Innovatiecongres vorm te geven? Het gaat zowel om inhoud, logistiek en organisatie. Wil je meehelpen met de organisatie van dit congres? Neem dan contact met ons op.

Kennisdossier

Op verzoek van de Programmaraad heeft UBR (V-lab) de kennisdossiers gepresenteerd. Het betreft een nieuw ontwikkelde tool om makkelijk kennis te delen over bepaalde dossiers die voor innovatoren van belang zijn. Het eerste kennisdossier gaat over het onderwerp artificial intelligence (technologische innovatie).

In dit dossier staat informatie over AI en hoe AI binnen de overheid wordt ingezet. Naast artikelen en handige links kunnen communityleden zelf het dossier bewerken, aanvullen en documenten uploaden.

Start pilot

De functionaliteit is nog in ontwikkeling en wordt met behulp van gebruikersfeedback doorontwikkeld. De kennisdossiers worden de komende periode met potentiële gebruikers (beleidsmakers, uitvoerders) getest in de vorm van een pilot. Alle communityleden kunnen de kennisdossiers lezen. Een beperkte groep redacteuren kan de content bewerken. Wil je redacteur worden voor een van de dossiers.? Neem dan contact met ons op.

Eind juni worden de kennisdossiers geëvalueerd. Samen met de Programmaraad wordt gekeken of deze functionaliteit voldoende meerwaarde voor de community biedt. Bij positief advies wordt de functionaliteit door UBR V-Lab aan RIC beschikbaar gesteld.

De volgende Programmaraad is op dinsdag 25 juni bij het ministerie van Defensie in Den Haag.