Innovatiegericht inkopen, wat is het wel en wat is het niet?

Innovatiegericht inkopen, wat is het wel en wat is het niet? En hoe kun je het inzetten binnen je eigen organisatie? Hierover ging de RIC-themabijeenkomst bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Utrecht.

Bij innovatiegericht inkopen staat het inkoopresultaat voorop, niet het inkoopproces. Wel zijn er verschillende innovatieve manieren om innovatieve oplossingen in te kopen. Dit kan bijvoorbeeld via aanbestedingsprocedures zoals: de concurrentiegerichte dialoog, de prijsvraag of het innovatiepartnerschap. Maar ook via een SBIR-competitie welke gebruik maakt van een uitzondering op de aanbestedingswet. Het verschil tussen een regulier inkooptraject en innovatiegericht inkopen is het bieden van ruimte aan de markt, het formuleren van een ambitieuze vraag en het gezamenlijk uitwerken van deze vraag met de markt. Door innovatiegericht in te kopen neemt de Rijksoverheid bewust risico’s om zo te komen tot nieuwe of aanmerkelijke verbeterde oplossingen voor de uitvoering van haar publieke taken.

SBIR-Competie

De afgelopen jaren zijn verschillende SBIR-competities uitgeschreven. SBIR staat voor Small Business Innovation Research en wordt gecoördineerd en gestimuleerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De overheid schrijft een SBIR-competitie uit als ze innovatieve bedrijven willen uitdagen om een innovatieve oplossing te ontwikkelen voor een specifiek maatschappelijk vraagstuk. De overheid kan vervolgens als launching customer de ontwikkelde innovatieve oplossing inkopen. Hiervoor is dan wel een nieuwe aanbesteding noodzakelijk. Een variant van de SBIR-competitie is het innovatiepartnerschap. In deze aanbestedingsprocedure geeft de overheid aan de voorkant van het ontwikkeltraject de randvoorwaarden mee waaronder zij de ontwikkelde innovaties zal inkopen.

Het innovatiepartnerschap; Minder natuurbranden door satellietdata

Een voorbeeld van een innovatiepartnerschap is de case van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) Brandweer Nederland en de Veiligheidregio's. Zij zochten naar een innovatieve oplossing om met behulp van satellietdata een actueel beeld te krijgen van de relatieve vochtigheid in natuurgebieden in Nederland. In het verleden werd data uit meetstations gebruikt. Door satellietdata in te zetten is het mogelijk gedetailleerdere prognose van natuurbrandverspreiding op te stellen en de Risico Index natuurbranden sterk te verbeteren. Zo kan de brandweer sneller inspelen op een mogelijke natuurbrand. 

Interessante bijeenkomst

De themabijeenkomst werd afgesloten met een plenaire discussie. Een bijdrage die aansluit bij deze middag; “Omarm het onbekende en ga actief opzoek naar vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.”  Vanuit de Rijks Innovatie Community kijken we terug op een geslaagde middag. Naast inhoudelijke presentaties en discussies was er ook de ruimte om te netwerken en kennis over dit onderwerp uit te wisselen.

Handige links

  • Meer informatie over innovatiegericht inkopen is te vinden op de website van Pianoo.
  • Een overzicht van voorgaande SBIR-oproepen  staan op de website van RVO.
  • De presentaties van de themabijeenkomst.