RIC jaarverslag 2023

De Rijks Innovatie Community brengt al vijf jaar collega’s met interesse in innovatie en technologie binnen de Rijksoverheid samen tot community. We stimuleren met onze activiteiten verbinding, kennisuitwisseling en samenwerking. Zo dragen we bij aan een betere benutting van beschikbare kennis, ervaring en innovaties.  

RIC wil zodoende bijdragen aan een shift naar een meer innovatieve mentaliteit bij de overheid. waarbij het vanzelfsprekend is dat we innoveren. Want continue innoveren is broodnodig om tot oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken en om te zorgen dat de publieke dienstverlening steeds aansluiten bij de maatschappij en de stand van zaken in wetenschap en technologie. 


Ook in 2023 werkten we – de programmaraad, het RIC-team, de deelnemers aan RIC-online en alle andere leden van de community – enthousiast verder aan deze ambities, met inzet van de mogelijkheden en capaciteit die we tot onze beschikking hebben. 

Download hieronder het jaarverslag of bekijk de samenvatting op het jaaroverzicht 2023 .