Jaarplan 2023 Rijks Innovatie Community

Een actief, betrokken community dat blijvend bijdraagt aan het innovatief vermogen van de rijksoverheid. Een energiek kernteam dat de community versterkt en ondersteunt. En een programmaraad dat de strategie bewaakt en meedenkt over nieuwe manieren om de community te benutten. Dat is waar we als Rijks Innovatie Community voor staan.  

Hieraan werken we in 2023 natuurlijk verder. RIC heeft grootse ambities en veel energie. En tegelijkertijd een kleine bekostiging en capaciteit. We moeten steeds goed kiezen wat haalbaar en uitvoerbaar is.

Dit jaarplan geeft weer welke keuzes voor 2023 zijn gemaakt. We zetten in op continuering van de waardevolle dingen die we al deden. De strategiebepaling en kennisuitwisseling in de programmaraad; de samenwerking in RIC werkgroepen; ons in 2022 gestarte online communityplatform; de RICwebinars en de tweewekelijkse nieuwsbrief. En natuurlijk, in het najaar,  de start van het traject om te komen tot een prachtig INNOvember2024.