Innovatie definitie - van de community!

RIC gaf een voorzet voor de definitie van Innovatie en zette het op RIConline in de groep. Dat zorgde voor enkele aanvullingen plus de bevestiging dat veel Community leden zich in deze omschrijving kunnen vinden- the wisdom of the crowd!

Van innovatie zijn er ongeveer evenveel definities als mensen die erover na hebben gedacht! Letterlijk betekent het niets meer of minder dan vernieuwing.

Meest makkelijk is het te omschrijven op het individueel niveau: ‘een innovatie is een sterk vernieuwd product, dienst, proces, organisatiemodel, manier van werken et cetera’. Maar wat is innovatie als je het als collectief beschouwt (wat is een innovatief bedrijf, een innovatief land)? Wat is het als proces: ‘innoveren’? Wat doe je dan precies? Heb je even 😊?

De econoom Joseph Schumpeter was zo’n beetje de eerste ‘denker’ over innovatie. In de jaren dertig van de vorige eeuw wees hij naar innovatie als belangrijke economische factor. Hij definieerde het als ‘nieuwe combinaties van nieuwe of bestaande kennis, middelen, uitrusting en andere factoren’. Later voegde hij toe dat innovaties tot economische waarde leiden.

Na Schumpeter ging een hele reeks economen verder met denken over innovatie. Het ging nog steeds alleen over innovatie in de economische sfeer, bij innovatieve bedrijven.

Het besef dat ook publieke organisaties en overheden (kunnen en moeten) innoveren brak pas veel later door. Innovatie bleek niet enkel economische waarde te hebben, maar ook tot waarde te leiden voor de bredere samenleving, voor de mens, tot publieke waarde. Innovatie in de publieke sector bleek andere kenmerken te hebben dan innovatie bij bedrijven. Succesvolle innovatie betekent er iets anders en innovatie kent hier andere belemmeringen en uitdagingen. Dit werd uiteindelijk een nieuw onderzoeksgebied: ‘Public sector innovation’.

Waarover zijn we het eens?

Uit de verschillende definitie komt een rode draad van zaken waarover we het inmiddels eens zijn:

Schumpeter zei het al, en iedereen lijkt het daar wel over eens, dat innovatie in elk geval méér is dan een ‘goed idee’ hebben of een uitvinding doen. Dat idee of de uitvinding moet omgezet zijn naar waarde (voor de economie, de samenleving, de mens), voordat het innovatie mag heten.

Innovatie kan iets heel nieuws zijn maar ook een nieuwe combinatie van bestaande dingen. Een innovatie kan van technische aard zijn, maar innovaties zijn er ook in organisatieprocessen, businessmodellen, in het sociale domein, in marktomgevingen en niet-marktomgevingen.

Innovaties kunnen tot radicale  veranderingen leiden en zelfs ‘disruptief’ zijn of ‘transities’ in gang zetten. Maar ze kunnen ook incrementeel van aard zijn waarbij kleine stappen richting vernieuwing ontstaan.
 

Bij innovatie is er nooit garantie op succes! Risico nemen is een noodzakelijke voorwaarde, anders noemen we het geen innovatie. Het innovatieproces kan (en moet!) gestroomlijnd worden, maar de uitkomsten blijven onvoorspelbaar en experimenteel. Het kan onverwachtse en ongeplande resultaten opleveren, positief en negatief. Hoe negatief ook: er is altijd het leereffect!