Maak kennis met Nick Toet, de nieuwe community manager

Het RIC team is weer compleet nu Nick Toet eind februari is begonnen als de nieuwe community manager. Maak kennis met zijn enthousiasme en netwerk kwaliteiten om RIC, samen met het team, verder te ontwikkelen.

Nick Toet is 28 jaar en is gestart als community manager bij de RIC.  Hij studeerde Economie Bestuur en Management (bestuurskunde) aan de Universiteit Leiden (bachelor) en deed daarna een master bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na zijn studie heeft hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gewerkt als projectleider aan het Startup in Residence (SiR) programma. In dit programma werken startups en de overheid gezamenlijk aan maatschappelijke opgaven. Op dit moment is Nick ook werkzaam bij de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM). Hier vervult hij de rol van secretaris-directeur binnen het bureau.

Welke persoonlijke invulling wil je aan jouw rol als community manager?

Ik vind het leuk om verbindingen tussen mensen en initiatieven te leggen. In de afgelopen jaren heb ik bij de VOM een mooi interbestuurlijk netwerk opgebouwd. Dit netwerk wil ik graag benutten in mijn rol als community manager bij de RIC. Hier zal ik mij voor de RIC natuurlijk focussen op departementen en uitvoeringsorganisaties. Mijn doel is om goed te luisteren naar de wensen van de organisaties/gebruikers van het platform. En daarnaast hoop ik dat er heel veel mooie initiatieven op het platform gaan landen.

Welke mogelijkheden zie jij voor RIC?

Mijn droom is dat de RIC straks niet meer nodig is. Als iets geen bestaansrecht meer heeft, kan dat twee dingen betekenen: of het heeft gefaald, of het is niet meer nodig. Ik hoop dat de RIC straks overbodig is vanwege succes. Hierdoor moeten 130.000 rijksambtenaren interdepartementaal kennis kunnen uitwisselen met elkaar.

Wat motiveerde je om bij te willen dragen aan de Rijks Innovatie Community?

Ik ben erg enthousiast over de RIC. Op dit moment vindt er te weinig kennisuitwisseling plaats tussen de verschillende departementen. Tijdens mijn werk bij Startup in Residence Intergov (interdepartementale samenwerking) heb ik gezien wat de voordelen van interdepartementale samenwerking zijn. Samenwerking over de organisatiegrenzen heen moet geen uitzondering, maar de norm moet zijn.

Wat hoop je te bereiken in je rol als community manager?

Op 7 april wordt het nieuwe RIC platform gelanceerd. Dit platform maakt het voor rijksambtenaren mogelijk om op een laagdrempelige manier kennis uit te wisselen. Als community manager wil ik bereiken dat dit platform een succes gaat worden. Ik hoop hier mijn bijdrage aan te kunnen leveren door mensen goed te informeren en enthousiasmeren over het platform.

Wat kun je vanuit je eigen kennis en ervaring bieden aan de community?

Mijn vorige banen hebben in het teken gestaan van het verbinden van de juiste initiatieven/personen. Ik hoop dat binnen de RIC ook te kunnen doen. Ik vind dat innovatie vaak gefragmenteerd plaatsvindt. Door het legen van de juiste verbindingen hoop ik deze fragmentatie iets kleiner te maken.

Wat hoop je te behouden en wat zou je graag anders zien?

Het team! Samen met Kathleen, Yvette en Eva hoop ik dat we de community kunnen laten groeien. Daarnaast hen inhoudelijk te voorzien van interessante artikelen, webinars en natuurlijk interessante “groepen” op ons RIC platform. Wat ik anders wil zien, dat vertel ik jullie graag op een later moment.  

Kon in contact!

Wil je meer weten over Nick of nader kennismaken? Neem dan contact op via nick.toet@minbzk.nl