NAnovember: en nu? Verder vooruit!

Na een maand vol innovatie, kennisdeling en verbinding maken we de balans op tijdens de afsluiting van INNOvember: NAnovember. Op vrijdag 27 november van 15:00 – 16:30 kijkt Eppo van Nispen tijdens het eindcongres NAnovember vanuit de Fokker Terminal terug op de lessen en successen. Maar behalve terugkijken, blikken we vooral vooruit. Zes secretarissen-generaal en een generaal van Defensie denken mee over innovatie binnen het Rijk na INNOvember.

foto van de INNOvember studio in de Fokker Terminal, Den Haag

Samen naar een hoger plan

Het is een unieke maand. Nooit eerder is er zo veel samengewerkt met zo veel verschillende rijksorganisaties. Even wat cijfers: er zijn ruim 100 (!) innovatieve sessies georganiseerd namens 13 partijen, en dat een maand lang! INNOvember is de start om samen na november innovatie naar een hoger plan te tillen door samen te werken binnen de Rijksoverheid.

Terugblik

We blikken terug met de organisatoren. Wat heeft INNOvember opgeleverd voor hen persoonlijk als voor hun organisatie. Welke verbindingen zijn gemaakt en welke onderwerpen kregen een verrassende wending?

Naast het vieren van de successen kijken we natuurlijk ook naar wat er mis ging. Waar we van kunnen leren en hoe het de volgende keer beter kan.

Vooruitblik

Samen met de secretarissen-generaal van BZK, JenV, OCW, BZ, IenW, Financiën en een generaal van Defensie kijken we naar de toekomst. Zij gaan met elkaar in gesprek over het versterken van het innovatief vermogen binnen de overheid en hoe de samenwerking aan te gaan met elkaar en de buitenwereld. Samen bouwen ze aan een ‘roadmap’ voor de toekomst.

Virtueel publiek

Ook deze uitzending is voor iedereen live te volgen via www.innovember.nl en Vimeo. Via polls, de chat en inbellen zoeken we de interactie met de kijkers. Het publiek wordt uitgedaagd om bij te dragen en mee te doen. Stel je vragen, doe actief mee in de chat en benoem wat jij nodig hebt van je organisatie om te kunnen innoveren. Je bent van harte welkom als virtueel publiek in de studio. Dus zet je webcam aan en doe mee!

TechTegenCorona

Tijdens de afsluiting van INNOvember staan we stil bij een actueel en waardevol initiatief op het gebied van innovatie: TechTegenCorona. Tijdens de officiële lancering, die tijdens NAnovember plaatsvindt, ondertekenen Elisabeth van Steenhoven (TechTegenCorona), Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker, Minister van Defensie Ank Bijleveld en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kasja Ollongren de ‘digitale dijk’.

Rijks Innovatie Community

INNOvember mag dan voorbij zijn, innoveren stopt nooit. Ook na november blijft de Rijksoverheid samen innoveren. De Rijks Innovatie Community (RIC) zet het werk van INNOvember voort. Samen met haar leden zet RIC zich in om innovatoren met elkaar te verbinden. RIC organiseert kennissessies en faciliteert kennisdeling over innovatie voor de hele Rijksoverheid. Word lid of houd deze website in de gaten.