Innovatiegericht inkopen. In gesprek met Isabelle Teunissen en Yp Kroon

Om mee te bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen en publieke taken beter of efficiënter te kunnen uitvoeren, doet de rijksoverheid regelmatig een beroep op de vernieuwingskracht van marktpartijen. Hierbij is het belangrijk dat vraag en (nog te ontwikkelen) aanbod elkaar vinden en innovatieve samenwerkingen tot stand komen.

foto van Yp Kroon van het Octrooicentrum Nederland

Een uitdaging van formaat; inkoop en met name innovatiegericht inkopen heeft nog wel eens het stempel ‘onbekend’ of ‘lastig’. Het stappenplan ‘Innoveren en innovatiegericht inkopen’ – ontworpen door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) - helpt bij de formulering van een concrete vraagstelling voor een innovatie-uitdaging. Isabelle Teunissen (Innovatieteam JenV) en Yp Kroon (Octrooicentrum Nederland) vertellen meer over het gebruik van de procesflow en de lancering tijdens INNOvember.

Innovatiegericht inkopen met een procesflow. Hoe werkt dat precies?

De procesflow is een stappenplan dat in leesbaar Nederlands beschrijft hoe je op een doordachte wijze een innovatieproces kunt doorlopen, waarbij je ook inkoop al tijdig betrekt. Je kunt de procesflow bij diverse vraagstukken gebruiken, waardoor er zowel technologische, proces- als sociale innovaties tot stand kunnen komen. De procesflow vormt hiermee eigenlijk een backbone van ons innovatieve ecosysteem, waar bijvoorbeeld ook de brochure ‘Vraaggestuurd werken in 7 stappen’ en de procesflow ‘Innovatiepartnerschap’ deel van uitmaken.

Enerzijds stoelt de procesflow op innovatietheorieën, maar hij is ook vooral ontwikkeld op basis van de bevindingen en geleerde lessen in innovatietrajecten van JenV zelf. Het innovatieprogramma ‘Satelliettoepassingen voor Justitie en Veiligheid’ (2016-2019) met o.a. de Milieupolitie, Brandweer, Instituut Fysieke Veiligheid, het Openbaar Ministerie en taakorganisaties van andere ministeries, stond aan de basis.

Kan iedere rijksmedewerker dit in zijn werk gebruiken?

De procesflow is ontwikkeld binnen JenV, maar ook zeker bruikbaar voor rijksmedewerkers binnen andere departementen die in hun werk een innovatie-uitdaging zien en daar hun tanden in willen zetten, op een manier met een maximale kans op succes. Want let wel, er ‘mislukken’ nog altijd meer innovaties dan dat er slagen. Maar elke poging brengt je dichter bij het inzicht hoe het wel werkt. ‘Stralend falen’ noemen we dat. Werken met de procesflow zorgt ervoor dat je als rijksmedewerker met voldoende overzicht aan de slag om jouw innovatieve proces een stap verder te brengen.

In de ontwikkeling van deze procesflow hebben jullie de samenwerking opgezocht. Wat bracht dat precies?

Dankzij de samenwerking met Octrooicentrum Nederland hebben we nadrukkelijk rekening gehouden met de betekenis van octrooien. Zo kunnen al bij de uitvraag voor een probleem (dus aan het begin van je innovatieproject) ideeën worden opgedaan voor oplossingsrichtingen in de Octrooidatabank.

Bedrijven kunnen die ideeën gebruiken om voor maatschappelijke opgaven oplossingsrichtingen te ontwikkelen, zodat ze het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Bij het vinden van deze oplossingsrichtingen kan Octrooicentrum Nederland worden ingeschakeld.

Daarnaast is er in deze procesflow volop aandacht besteed aan strategie, door een samenwerking met de Centrale Eenheid Strategie (CES) van JenV. Er zijn verschillende strategische documenten als verwijzing opgenomen. Hiermee krijgt de lezer een beter beeld over de manier waarop vraagstukken zich verhouden tot de maatschappelijke opgaven en lange-termijn vraagstukken van (in ons geval) JenV.

foto van Isabelle Teunissen - JenV Innovatieteam

Wat gaan jullie op INNOvember brengen?

De nieuwe versie van de procesflow ‘Innoveren en Innovatiegericht inkopen’ wordt op 23 november 2020 om 10:00 uur gelanceerd in een gelijknamige sessie tijdens INNOvember.

Tijdens de lancering presenteert het Octrooicentrum Nederland over intellectuele eigendomsrechten met behulp van aansprekende voorbeelden en wordt het belang van strategie ook voor het voetlicht gebracht. Na afloop ontvangen alle deelnemers de procesflow per e-mail.