Jaarplan 2024 Rijks Innovatie Community

De Rijks Innovatie Community bouwt sinds 2018 met kleine stapjes aan een actief, betrokken community die blijvend bijdraagt aan het innovatief vermogen van de rijksoverheid. We brengen hiertoe mensen die werken aan innovatie binnen de Rijksoverheid samen en stimuleren kennisuitwisseling en samenwerking. Zo ontstaat collectieve denkkracht en bouwen we voort op elkaars successen.
Dit helpt de overheid om bestaande innovatieve mogelijkheden beter te benutten, adequaat en tijdig te reageren op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, haar dienstverlening te optimaliseren en haar publieke taken beter uit te voeren.


We – de programmaraad, het RIC-team, de deelnemers aan RIC-online en alle andere leden van de community – werken ook in 2024 enthousiast verder aan de uitvoering van de propositie. Tegelijkertijd werken we toe naar een herziene propositie, als basis voor de komende vijf jaar.


Dit jaarplan geeft aan welke keuzes voor 2024 zijn gemaakt. Concreet heeft RIC in 2024 drie hoofdactiviteiten die in het jaarplan worden toegelicht.

  1. Visieontwikkeling op innoveren bij de overheid; herziene propositie 
  2. Meer strategische invulling van verbinding en kennisuitwisseling 
  3. INNOvember2024