Nieuwe voorzitter RIC

Dirk-Jan de Bruijn is gekozen tot nieuwe voorzitter van de Rijks Innovatie Community. Op 16 april geven Sven Hamelink en Jorrit Rosema de voorzittershamer over aan Dirk-Jan de Bruijn. De Rijks Innovatie Community is blij dat Dirk-Jan deze uitdaging aangaat en ziet uit naar de samenwerking! De programmaraad van RIC kiest voor Dirk-Jan vanwege zijn uitgebreide expertise en ervaring met netwerkleiderschap, innovatie, en de rol van de overheid hierin.  

Dirk-Jan de Bruijn is actief als programmadirecteur en kwartiermaker voor innovatieprogramma’s op het vlak van mobiliteit vanuit directie Innovatie en Strategie van Rijkswaterstaat/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Een rode draad in zijn lange loopbaan is samenwerking in een ecosysteem van organisaties gericht op oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dirk-Jan heeft hierdoor veel ervaring met het verbinden van de verschillende werelden van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook heeft hij bijgedragen aan de implementatie en opschaling van diverse concrete innovaties.  Hij beschikt over een breed innovatienetwerk binnen en buiten de overheid.

Sven Hamelink en Jorrit Rosema dragen het voorzitterschap op 16 april over tijdens een bijeenkomst met de programmaraad van RIC. Sven en Jorrit hebben zich dan ruim drie jaar volop ingezet als duovoorzitters van RIC, naast hun reguliere functies binnen de rijksoverheid.

Tijdens hun voorzitterschap is de organisatie van de Rijks Innovatie Community sterk geprofessionaliseerd, zijn de activiteiten uitgebreid en is het RIC meer zichtbaar geworden. Op dit fundament kunnen we, samen met de nieuwe voorzitter, nu verder gaan bouwen. Dank voor alle inzet Jorrit en Sven!