Innovatie: alle kleuren van de regenboog zijn van belang!

Blog van Kathleen Torrance, RIC programmamanager, dec 2023

‘Maar dat is een erg blauwe aanpak’! roept Diana. Ze reageert op Sam, die net heeft voorgesteld eerst een gedetailleerd plan te maken voordat ze verder gaan met hun innovatie traject.

Ik hoor dit vaker. Blauwe aanpak verwijst naar de vier kleuren van het in Nederland veelgebruikte ‘Insights Discovery model’’. Blauw, geel, groen en rood staan hierin voor vier stijlen van denken en gedrag die mensen inzetten – ook in hun werk. Ieder mens heeft alle kleuren in zich, aldus het model, maar een voorkeur voor één of twee stijlen. Door de kleuren te combineren komt het model tot een typologie van acht stijlen. Zoals inspirator, coördinator, supporter en hervormer. Deze inzichten kunnen waardevol zijn voor je persoonlijke ontwikkeling en om te ontdekken hoe je team in elkaar zit.

Het model spreekt van een ‘waardevrije kleurtaal. Maar als we het over innovatie bij de overheid hebben lijken we toch te denken dat ‘een blauwe aanpak’ niet past. Met blauw bedoelen we dan een beheersmatig, gestructureerde aanpak, met planningen, regels en procedures. Voor innovatie is toch juist het tegenovergestelde nodig? Ruimte voor mensen om nieuwe dingen te bedenken en uit te proberen, creativiteit en regelarme experimenteerruimtes? Ja natuurlijk is dat óók zo. Zoals zo vaak is het echter maar de helft van het verhaal.

Innovaties implementeren vraagt om beheerskwaliteiten

Zelfs supervette techinnovaties krijgen pas waarde als ze gebruikt worden door mensen - het liefst door véél mensen. Vraag maar na bij de bezitter van de allereerste telefoon. Om dat, zeker bij de overheid, voor elkaar te krijgen is meer nodig dat innovaties presenteren die hun waarde hebben bewezen. Voor de daadwerkelijke invoering van iets nieuws zijn juist de collega’s nodig met een blauwe voorkeur. De mensen die er energie uit halen om uit te zoeken hoe regels en procedures in elkaar steken. De mensen die je kunnen helpen een innovatie zo te maken dat het past in het systeem of dat je het kunt inkopen. Of mensen die je de weg kunnen wijzen als je een regel wilt proberen te veranderen.

Het recent rapport van de Politieacademie ‘Bundel krachten en vier successen’, het resultaat van zes jaar onderzoek naar innovatie bij de politie geeft hierover een erg goede tip: Bekijk, na de fase van experimenteren, de samenstelling van het innovatieteam opnieuw. Vul het team zo nodig aan met de skills die nodig zijn om iets in te voeren. Bijvoorbeeld juridische, financiële of IT- expertise. Misschien is er in deze fase meer behoefte aan mensen die direct, volhardend en vastberaden zijn (een rood- blauwe voorkeur), dan aan het creatieve, motiverende team (met geel- groene voorkeur) dat zo succesvol was in het begin?

Hoor je dus iemand zeggen dat iets ‘een wel erg blauwe aanpak is’? Stel ter discussie of dit wel klopt. Want alle kleuren van de regenboog zijn nodig om als overheid echte impact te maken met innovatie!