Werkgroep Technologie Verkenning gaat verder onder de vlag van RIC

Op donderdag 12 september vond de doorstart plaats van de interdepartementale werkgroep Technologie Verkenning. De werkgroep zal het komende jaar vanuit de Rijks Innovatie Community worden ondersteund. Tijdens de RIC-themabijeenkomst lieten deelnemers zich bijpraten over technologische ontwikkelingen zoals quantum technologie en was er ruimte voor het delen van ervaringen en een discussie achteraf.

Technologie verkenning

Hoe kan de overheid inspelen op relevante technologische ontwikkelingen? Welke ontwikkelingen komen er op ons af en hoe kun je deze ontwikkelingen op een slimme manier toepassen binnen je eigen organisatie? Aan de hand van de technologie verkenning, die Christiaan van den Berg (Programmamanager bij TNO en gedetacheerd bij het Innovatieteam van JenV) uitvoerde in opdracht van JenV, werd op deze vragen ingegaan.

Aandacht groeit

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Ook de politieke aandacht voor technologie en digitalisering groeit. Ook binnen JenV is er steeds meer aandacht voor technologie. Beleid en uitvoering werken steeds meer samen waardoor innovaties in een stroomversnelling raken. Maar hoe bed je technologische ontwikkelingen structureel binnen de eigen organisatie in?

Vier processtappen

Technologie programma’s versterken het innovatieproces en hebben een positief effect op de maatschappij. Christiaan van den Berg legde in zijn presentatie uit dat voor het inbedden van technologie vier processtappen kunnen worden toegepast.

  1. Signaleren: uitvoeren en actualiseren van de technologie scan. Binnen JenV zijn de 70 belangrijkste technologische ontwikkelingen gedefinieerd.
  2. Duiden: wat betekenen deze ontwikkelingen voor mijn organisatie? Breng de kansen en risico’s in kaart en informeer de organisatie hierover.
  3. Ontwikkelen: door middel van projecten en programma’s werken aan cases en oplossingen.
  4. Realiseren: oplossingen aanbesteden, inkopen en het ontwikkelde prototype realiseren.

Quantum technologie

Hoe kun je de eigenschappen van quantum mechanica inzetten voor praktische toepassingen? Ferdinand Griesdoorn nam ons mee in de wereld van quantum technologie. Het is een technologie die zich snel ontwikkelt en het onderzoek aan de Technische Universiteit van Delft is toonaangevend.

Quantum computers werken anders dan traditionele computers. Ze zijn beter toe te passen voor encryptie en voor communicatie over grote afstanden. In 2022 wordt het eerste echte netwerk verwacht. Quantum technologie zal veel verandering met zich mee brengen. Ferdinand onderzoek de manier waarop “Responsible Research and Innovation” ingezet kan worden om de politieke en maatschappelijke impact te bepalen en samen met de Rijksoverheid, burgers en bedrijven inzicht te krijgen in wat wenselijk is.

Begin volgend jaar zal vanuit RIC een bezoek aan de Technische Universiteit Delft over dit onderwerp worden georganiseerd.

Technovember

Ben je benieuwd welke technologische ontwikkelen van invloed zijn op jouw werkzaamheden? De hele maand november worden er op de Turfmarkt in het kader van Technovember presentaties en lezingen over verschillende technologische ontwikkelingen georganiseerd.  De presentaties zijn ook toegankelijk voor RIC-leden. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar RIC@Rijksoverheid.nl Ferdinand Griesdoorn is ook een van de sprekers op Technovember.