Het Communitybureau komt naar je toe en start werkgroep Technologische trendwatching

In de Programmaraad van dinsdag 25 juni is enthousiast gereageerd op het voorstel roulerend werkend en deel je innovatie evenementen via het RIC-netwerk. Ook wordt in het najaar gestart met een werkgroep technologische trendwatching. Deze werkgroep zal de verschillende technologische trends binnen de Rijksoverheid samenbrengen.

Het Communitybureau komt naar je toe

Vanaf deze zomer komt het RIC Communitybureau naar je toe. Iedere twee maanden zal het Communitybureau op de innovatieafdeling van een ander departement werkzaam zijn. Hiermee willen we de zichtbaarheid van RIC vergroten en het RIC-netwerk uitbreiden.

Pepijn van der Spek (Communitymanager RIC): ”De Rijks Innovatie Community is een groeiend netwerk van innovators binnen de Rijksoverheid dat verbindt, kennis deelt en samenwerking faciliteert. Binnen de Rijksoverheid gebeurt veel op het gebied van innovatie. Toch gaat samenwerken en kennis delen niet vanzelf. Het Communitybureau kan als spin in het web fungeren. Door roulerend op de verschillende innovatieafdelingen te werken, kunnen we innovatieprojecten in kaart brengen, collega’s met elkaar in contact brengen en dragen we bij aan het faciliteren van informatie-uitwisseling en kennisdeling.”

In de maanden juli en augustus is het Communitybureau te gast bij het innovatieteam van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Na de zomer volgen de Ministeries Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Milieu en de Tweede Kamer.

Werkgroep technologische trendwatching

Welke technologische trends komen de komende jaren op ons af? Hoe zorgen we ervoor dat deze trends ons niet overvallen en wat betekenen deze trends voor ons werk? Verschillende innovatieafdelingen zijn bezig met een technologische trendverkenning. RIC wil de uitkomsten van deze onderzoeken samenbrengen.

Het einddoel is om in het najaar een RIC-evenement over dit onderwerp te organiseren. Ben jij bezig met trendwatching en wil je jouw ervaring met de community delen? Stuur een e-mail naar het Communitybureau.

Deel jouw evenement met het Communitybureau

Binnen de overheid worden veel evenementen georganiseerd waar innovatie een podium krijgt. Deze evenementen zijn vaak alleen toegankelijk voor de eigen medewerkers. Dat is zonde! Veel van deze evenementen zijn ook interessant voor de Rijks Innovatie Community. Het Communitybureau heeft de Programmaraad geadviseerd om deze evenementen open te stellen voor leden uit de community. Hier is positief op gereageerd.

Organiseer je een evenement (lunchlezing, symposium, kennissessie, congres etc.) waar innovatie een podium krijgt? Deel je evenement via de kalender op de RIC-website. Je stimuleert hiermee niet alleen kennisuitwisseling. Het is ook een mogelijkheid om te netwerken en interdepartementale samenwerking te realiseren. Door de juiste expertise bij elkaar te brengen kunnen we van elkaars succes en leerpunten leren.

De volgende Programmaraad is op 19 september  bij de Belastingdienst in Den Haag.