26 september Reuring!Café Buitengewoon (on)beperkt

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Glazen Zaal 26 Prinsessegracht 2514 AP Den Haag

(Overheids)organisaties en mensen met een beperking?!
Dit Reuringdebat gaat over het ongemak dat overheids-organisaties hebben met het omgaan met mensen met een beperking, over het opkomen voor de belangen van hen, over een veel bredere doelgroep dan medewerkers met een
banenafspraak, over het zien van mogelijkheden in plaats van beperkingen, en over de spanning die ervaren wordt door zowel medewerkers zelf als door leidinggevenden.


Meer info en aanmelden