13 september iBestuur congres

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd
  • Locatie Fokker Terminal Den Haag

Het congres waarin debat – onder andere over de relatie tussen markt en overheid – en ontmoeting centraal staan. 

Tijdens het iBestuur Congres 2023 op 13 september 2023 laten we ons leiden door het thema ‘De verbeelding’. Dit thema verwijst naar het vermogen om mentale beelden te creëren, verbeeldingskracht te gebruiken en nieuwe ideeën te ontwikkelen die waarde toevoegen voor burgers, bedrijven en de overheid.

Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen. Denk aan maatschappelijke opgaven als klimaatdoelen, woonopgave, armoede en schulden, veiligheid, leefomgeving etc. Maar ook herstel van vertrouwen in de overheid, de knelpunten tussen beleid en uitvoering zijn forse uitdagingen. Hoe pakken we als overheid onze verantwoordelijkheid, op de korte, middellange en lange termijn? Welke stappen moeten worden gezet en wat gebeurt er als je andere perspectieven betrekt?

De Verbeelding verwijst naar het vermogen om mentale beelden te creëren, verbeeldingskracht te gebruiken en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Dit vermogen stimuleren staat centraal tijdens het congres. De deelnemers worden uitgedaagd met een vernieuwde blik te kijken naar het inzetten van (digitale) oplossingen, die waarde toevoegen voor burgers, bedrijven en de overheid. Door deze oplossingen gezamenlijk te visualiseren, ontstaan gedeelde beelden die een wenkend perspectief – en een opdracht aan onszelf – vormen.

Alle informatie

Het iBestuur Congres 2023 is dé gelegenheid voor i-bestuurders uit overheid, onderwijs, wetenschap en IT-sector voor ontmoeting en debat. De doelgroep van het iBestuur Congres bestaat uit bestuurders en beslissers, verantwoordelijk voor of betrokken bij i-overheid, vanuit alle departementen, gemeenten, provincies, waterschappen, AG's, ZBO's, uitvoeringsorganisaties, onderwijs en wetenschap, en bedrijfsleven.

Deelname aan iBestuur Congres 2023 is uitsluitend op uitnodiging. Heeft u interesse in deelname en herkent u zich in de doelgroep? Vul het interesseformulier in.