17 november Hoe kan de overheid technologie inzetten om burgers te laten participeren in het politieke debat?

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie MS Teams

Klik hier voor de MS Teams link! (let op nieuwe link)

Je kunt je ook aanmelden via dit emailadres: flori@digicampus.tech dan ontvang je een pol.is vragenlijst!

Lokale overheden zijn hard op zoek naar effectieve en laagdrempelige manieren om met burgers in gesprek te gaan en consensus en draagvlak te vinden. Om meer nuance toe te laten, meer diversiteit, meer niet-gehoorde burgers aan het woord te laten, en minder vanuit polarisatie over een maatschappelijke kwestie te spreken.

demonstratie
Beeld: ©minbzk

Gemeente Amsterdam en Groningen zijn gaan experimenteren met het deliberatieve open-source platform Pol.is. Dit platform werkt met innovatieve technologie en kunstmatige intelligentie om discussies met duizenden deelnemers te begeleiden, standpunten te nuanceren en consensus naar boven te halen. Deze nieuwe e-tool voor consultaties wordt wereldwijd gebruikt, van Taiwan tot Nieuw Zeeland tot de Verenigde Staten.

Sprekers:

  • Anne de Zeeuw – Netwerk Democratie
  • Nephtis Brandsma – Gemeente Groningen
  • May Britt Jansen – Gemeente Amsterdam


Deelnemers aan deze sessie zullen zelf ervaring opdoen met dit platform en een beeld krijgen van de mogelijkheden, toepassingen en resultaten van de pilot.”