29 april iRIC webinar: Privacy Enhancing Technologies (PET)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Webex

Dit webinar vindt plaats op Webex. Je kunt erbij zijn met de volgende informatie:

Ga naar www.webex.com of;

Open de Webex app en log in met de volgende gegevens:

  • Vergadernummer: 181 691 7732
  • Wachtwoord: PETsessie

Op donderdag 29 april nemen de sprekers van het iRIC webinar je mee in de wereld van Privacy Enhancing Technologies (PET). Technologieën brengen naast voordelen ook gevaren met zich mee, onder andere voor de privacy van de gebruiker. In deze iRIC sessie kijken we naar diverse antwoorden op dit vraagstuk: Hoe waarborgen we de privacy in de toekomst?

foto van beveiligingscamera's
Beeld: foto door Lianhao Qu op Unsplash

Innovatieve data versleuteling en betere gegevensbescherming

Data is van onschatbare waarde bij het doen van analyses en bij het nemen van beslissingen. Daarnaast is privacy als publieke waarde steeds belangrijker geworden en is het een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van alle digitale technologieën. Een groot vraagstuk hierbij is de manier waarop we omgaan met de analyse van vertrouwelijke gegevens, zonder continu privacygevoelige data te hoeven uitwisselen. Nieuwe ontwikkelingen als Privacy Enhancing Technologies geven hier antwoord op.

De sprekers

De verschillende sprekers hebben het tijdens de sessie over de ontwikkelingen rondom deze nieuwe technologie, die onder meer bijdraagt aan een veiligere versleuteling van data. Het credo: ‘Deel niet meer dan nodig is, en precies datgene wat gevraagd wordt en relevant is’. Tijdens het webinar kun je al je vragen over dit onderwerp stellen. Bijvoorbeeld: wat is er voor nodig om met PET aan de slag te gaan?

In deze interactieve sessie vertellen Ron Hanoeman (JenV), Matthijs Goense (Novum) en Alex Sangers (TNO) over PET. Ze nemen ons mee in het opkomende werkveld van ‘privacy by design’ en hoe we daarop inspelen met nieuwe technologische mogelijkheden. Onder meer komt aan bod hoe je deze nieuwe PET ontwikkelingen inzet.

foto van Ron Hanoeman (JenV)

Ron Hanoeman

Ron Hanoeman is Innovatie adviseur bij het Innovatieteam van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. “Ik heb de leukste baan binnen JenV. Ik vertel graag in een paar minuten waarmee ik bezig ben met PET".

In het technologie adaptatie programma is PET één van de geprioriteerde technologieën. Stip op de horizon, voor Ron, is een open (source) ontwikkelomgeving voor PET. Met andere (overheids)partijen wordt kennis opgebouwd en gedeeld door middel van zicht op en inzicht in elkaars PET experimenten met use cases. Een voorbeeld daarvan is de PET Community op Techfocus.nl en natuurlijk dit iRIC webinar.

foto van Matthijs Goense en Alex Sangers

Matthijs Goense en Alex Sangers

Naast het geven van informatie, kijken we ook naar de praktijk. Matthijs Goense, portfoliomanager bij Innovatielab Novum (SVB) en Alex Sangers, projectmanager PET projecten bij TNO vertellen over hun ervaringen tijdens het BEATRICS project. Waarin zij concreet hebben gewerkt met PET. Goense en Sangers zullen voornamelijk de maatschappelijke use case en specifieke projectaanpak belichten.

foto van Rinus Braak

Rinus Braak

Rinus Braak is beleidseigenaar technologie en product owner Cyber Architectuur bij de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Rinus geeft richting aan technologie gedreven bedrijfsinnovatie en innovatiestrategie, met een gezond kritische focus op IT- en security innovatie. Hij is mede auteur van de eerste Rijkscloud, geestelijk vader van de Cyber Architectuur en heeft een onverzadigbare passie voor de ontwikkelingen in een grenzeloze digitale ruimte. Tijdens dit webinar gaat hij in op “Zero-Trust”, een andere aanpak om onze digitale bezittingen, privacy en identiteit te beschermen door uit te gaan van het gegeven dat je niets en niemand binnen je netwerk kan vertrouwen.

Stel nu alvast je vragen

We nodigen je uit om nu alvast je vragen te stellen aan de sprekers van dit webinar over PET. Dankzij jouw vragen kunnen de sprekers dit meenemen in hun verhaal en ben je verzekerd dat jouw onderwerp aan bod komt. Stel ze nu.