03 november INNOvember: hét innovatie congres van en voor de Rijksoverheid

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie Online

Het congres vindt plaats op diverse locaties, deels live en deels online. INNOvember is het eerste congres dat zich daardoor volledig kan aanpassen aan eventueel veranderende COVID19-regels.

Technologie en innovatie worden steeds belangrijker. Ook voor de publieke sector. Technologie en innovatie houden zich niet aan departementale grenzen. De laatste jaren verschijnen overal ‘innovatieteams’ en organiseren verschillende ministeries samen congressen gericht op het delen van kennis over technologie en innovaties van en voor de overheid. Het is daarom tijd om de krachten te bundelen en het innovatief vermogen van de overheid te vergroten. En ons af te vragen: “Hoe gaan wij om met technologische en innovatieve ontwikkelingen nu en in de toekomst?”

Daarom draait INNOvember om het uitwisselen van innovatieve ideeën, tips & tricks, geïnspireerd raken door innovatieve verhalen terwijl netwerken rondom specifieke innovaties en technologieën worden versterkt. Zo draagt INNOvember bij aan de professionalisering van het omgaan met innovatie en technologie in de publieke sector.

Wanneer

INNOvember trapt op dinsdag 3 november 2020 af met een online congres. Donderdag 26 november 2020 is de centrale afsluiting. Daarnaast verzorgen de deelnemende organisatie gedurende de hele maand diverse deelsessies en evenementen. Een maand vol innovatie!

Door wie

De Rijks Innovatie Community organiseert INNOvember namens:

 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Logius
 • TNO

Voor wie

INNOvember wordt georganiseerd voor alle rijksambtenaren werkzaam bij de departementen, ZBO’s, inspecties en uitvoeringsorganisaties.

Het INNOvember programma richt zich op:

 • beleidsmakers
 • innovatoren
 • innovatie managers
 • senior management

Waarom innovatie

Een innoverende overheid is essentieel voor een goed functionerende publieke sector. Met innovatie kunnen de maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt, en wordt bijgedragen aan het duurzame groeivermogen van de maatschappij.